Høringer

Den Norske Aktuarforening får tilsendt mange forslag fra myndigheter i inn- og utland (lovforslag, forskrifter og utredninger) til uttalelse. Eventuelle høringssvar utarbeides som regel i foreningens fagkomiteer, og som medlem kan du alltid gi gode innspill til høringsgruppene

Dato Høringer
18.01.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter
Finansdepartementet har 6. januar 2020 sendt utredning av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter på høring
Les mer
06.01.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon
Forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler
Les mer
22.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høringsuttalelse - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift
Høringsuttalelse til forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9
Les mer
15.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høring fra EIOPA: Forslag til endringer i Solvens II-regelverket
EIOPA har publisert høringsnotat om forslag til endringer i Solvens II-regelverket.
Les mer
08.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)
Gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)
Les mer
08.11.19 Skrevet av Dbate Høringsuttalelse – endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
Høringsuttalelse – endringer i NRS 6 Pensjonskostnader
Les mer
23.10.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Innspill til stressmetodikken for forsikring – diskusjonsnotat fra EIOPA
Fagkomité Finans har vært ansvarlig for å gi innspill på vegne av DNA
Les mer
16.10.19 Skrevet av Dbate Endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
Finansdepartementet sendte 26. juni 2019 ut høring om endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler.
Les mer
31.07.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire Gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)
Finansdepartementet har 24. juni 2019 sendt på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II)
Les mer
27.05.19 Skrevet av Dbate Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool.
Høring om organisering av norsk naturskadeforsikring
Les mer