Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven

Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven

lørdag 06.05.23 Skrevet av Qingsheng Dong

mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter) Prop. 83 L (2022-2023)

Foreningen har gitt et høringssvar når det gjelder "Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og forsikringsvirksomhetsloven mv. (bufferfond for private garanterte pensjonsprodukter) Prop. 83 L (2022-2023)". Leder av Fagkomite Liv- og Pensjon Sissel Rødevand og leder Trond Killi deltok også på selve høringen på stortinget den 2. mai. Høringen kan sees hvis man følger denne linken. Etterpå sendte vi også et følgenotat som er vedlagt. Vi prøver å være tett på denne saken også videre. Hvis noen skulle ha innspill eller kommentarer så er det bare å henvende seg til Sissel Rødevand.