Om oss

Om oss

torsdag 27.06.19 Skrevet av Dbate

Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge. Foreningen ble stiftet 11. juli 1904. Foreningen er medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe (AAE).

Den Norske Aktuarforenings formål

Den Norske Aktuarforenings formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser, blant annet ved å:

 • arbeide for aktuariell grunnutdannelse på et høyt faglig nivå og videre- og etterutdanne aktuarer
 • arbeide for at medlemmene holder en høy etisk standard ved utøvelsen av sitt yrke
 • avgi uttalelser om spørsmål som anses å ligge innenfor foreningens interesseområde når dette er naturlig
 • virke som et bindeledd mellom medlemmene både faglig og sosialt, blant annet ved å avholde medlemsmøter
 • delta i internasjonalt samarbeid mellom aktuarforeninger

Foreningens vedtekter ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Foreningens etiske regler ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Komiteer og arbeidsgrupper

 • Fagkomité Skade
 • Fagkomité Finans
 • Fagkomité Liv/Pensjon
 • Utdanningskomité
 • Valgkomité
 • Kommunikasjonskomité
 • Den Norske ASTIN-gruppe (NAG), vedtekter
 • Regnskapsstandard (RS-gruppen)
 • IFRS17-gruppe
 • Gruppe for aktuarstandarder
 • Fagetisk utvalg

Standarder

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening. ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her

Kontaktinformasjon

Den Norske Aktuarforening kan kontaktes på admin@aktfor.no.

Postadresse:
Den Norske Aktuarforening
Maridalsveien 91
0461 Oslo

Styret i Den Norske Aktuarforening 2019

Leder Gunn Albertsen gunn.albertsen@storebrand.no
Nestleder Stig-Harry Olsen stig-harry.olsen@dnb.no
Administrasjonssekretær Michael Graff admin@aktfor.no
Styremedlem (webmaster) Anders D. Sleire sleire@gmail.com
Styremedlem (økonomiansvarlig) Emil Mogstad emil.mogstad@skuld.com

Komitésammensetning i Den Norske Aktuarforening

Fagkomité

Skadekomitè

Emil Mogstad Kasserer (2014 - 2019) emilmogstad@gmail.com
Lori Tan (2018 - 2020) lori.tan@dyna-mo.com
Mats Sollie (2018 - 2021) ms.apobase@gmail.com
Trine Marie Ellingsen Rustad (2019 - 2022) trine.ellingsen@gjensidige.no
Walther Neuhaus (2018 - 2020) walther.neuhaus@zabler-neuhaus.no

Finanskomitè

Christian Stancliffe Akselsen (2009 - 2022) christian.akselsen@grieg.no
Corina Moldovan (2013 - 2022) corina.mihaela.moldovan@dnb.no
Michael Graff (2018 - 2020) michael.graff@finansnorge.no
Qingsheng Dong (2015 - 2022) qingsheng.dong@gjensidige.no
Trond Killi Leder (2018 - 2021) TKilli@munichre.com

Liv- og pensjonskomitè

Anders Sleire (2019 - 2022) sleire@gmail.com
Ellen Wettre-Johnsen (2018 - 2021) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Hans Michael Øvergaard Leder (2017 - 2022) hans.michael.overgaard@klp.no
Helene Bjørkholt (2017 - 2022) helene.bjorkholt@gjensidige.no
Martin Lerudjordet (2019 - 2022) martin.lerudjordet@aktuarene.no

Utdanningskomité

Bård Støve Leder (2017 - 2020) bard.stove@math.uib.no
David Ruiz Baños (2019 - 2022) davidru@math.uio.no
Magne Nilsen (2017 - 2023) magne.nilsen@sparebank1.no
Patrick Kakunze Leder (2016 - 2022) patrick.kakunze@klp.no
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no

Kommunikasjonskomité

Anders Sleire (2019 - 2022) sleire@gmail.com
Isabelle Kerspern Graasvoll Redaktør (2017 - 2021) isabelle.graasvoll@icloud.com
Magne Paulsen (2019 - 2022) magne.paulsen@storebrand.no
Mohammed Omer Saddiqi Leder (2018 - 2020) omer.saddiqi@gmail.com
Stein Erik Petersbakken (2018 - 2021) stein.erik.petersbakken@finansnorge.no

Valgkomité

Bård Støve Leder (2017 - 2020) bard.stove@math.uib.no
Hans Gunnar Vøien (2019 - 2022) hans.gunnar.voien@aktuarene.no
Stein Erik Petersbakken (2018 - 2021) stein.erik.petersbakken@finansnorge.no

Arbeidsgruppe

Den norske ASTIN-gruppe - NAG

Emil Mogstad Kasserer (2014 - 2019) emilmogstad@gmail.com
Petter Hansen Leder (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Torstein Rogne Tønnessen (2016 - 2019) torstein.tonnessen@protectorforsikring.no

Regnskapsstandard-gruppen

Cecilie Sjuls Nygård (2019 - 2022) cecilie.sjuls.nygaard@spk.no
Ellen Wettre-Johnsen (2018 - 2021) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Hanh Ha Thi Ngo (2014 - 2022) hanh.ngo@eikos.no
Henrik Paulov Hammer (2018 - 2022) henrik.hammer@aktuarene.no
Johann Frédéric Francis Despriee (2019 - 2022) johann.despriee@pkh.no
John Arne Heskje (2018 - 2021) jonarne@gmail.com
Tor Cato Gjerdingen (2019 - 2022) tor.cato.gjerdingen@opf.no
Trond Nystad (2014 - 2022) trond.nystad@klp.no

Gruppe for aktuarstandarder

Helge Ivar Magnussen Leder (2016 - 2022) him@klp.no
Morten Harbitz (2019 - 2022) harbitz@online.no
Petter Hansen Leder (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no
Trond Killi Leder (2018 - 2021) TKilli@munichre.com

IFRS17-gruppe

Carl Axel Holtsmark (2019 - 2022) carl.axel.holtsmark@kpmg.no
Ellen Wettre-Johnsen (2018 - 2021) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Gunn Albertsen (2018 - 2021) gunn.albertsen@storebrand.no
Ingrid Langfeldt Gould (2018 - 2021) ingrid.gould@gjensidige.no
Mats Sollie (2018 - 2021) ms.apobase@gmail.com
Trond Killi Leder (2018 - 2021) TKilli@munichre.com

Fagetisk utvalg

Anne Sundby Magnussen (2019 - 2025) anne.sundby.magnussen@gabler.no
Kari Sigrunn Mørk (2015 - 2021) kari.mork@finansnorge.no
Magne Nilsen (2017 - 2023) magne.nilsen@sparebank1.no