Om oss

Om oss

torsdag 27.06.19 Skrevet av Dbate

Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge. Foreningen ble stiftet 11. juli 1904. Foreningen er medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe (AAE).

Den Norske Aktuarforenings formål

Den Norske Aktuarforenings formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser, blant annet ved å:

 • arbeide for aktuariell grunnutdannelse på et høyt faglig nivå og videre- og etterutdanne aktuarer
 • arbeide for at medlemmene holder en høy etisk standard ved utøvelsen av sitt yrke
 • avgi uttalelser om spørsmål som anses å ligge innenfor foreningens interesseområde når dette er naturlig
 • virke som et bindeledd mellom medlemmene både faglig og sosialt, blant annet ved å avholde medlemsmøter
 • delta i internasjonalt samarbeid mellom aktuarforeninger

Foreningens vedtekter ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Foreningens etiske regler ble sist oppdatert 18. februar2021, og kan leses her.

Vedtekter for Den Norske ASTIN-gruppe (NAG) ble sist oppdatert 30. mars 2009, og kan leses her

Komiteer og arbeidsgrupper

 • Fagkomité Skade
 • Fagkomité Finans
 • Fagkomité Liv/Pensjon
 • Fagkomité Data Science
 • Utdanningskomité
 • Valgkomité
 • Kommunikasjonskomité
 • Den Norske ASTIN-gruppe (NAG)
 • Regnskapsstandard (RS-gruppe)
 • IFRS17-gruppe
 • Gruppe for aktuarstandarder
 • Fagetisk utvalg

Standarder

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening. ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her

Kontaktinformasjon

Den Norske Aktuarforening kan kontaktes på admin@aktfor.no.

Postadresse:
Den Norske Aktuarforening
C/O Abr Regnskapspartner AS
Karenlyst Alle 11
0278 Oslo

 

Styret i Den Norske Aktuarforening 2021

Leder Stig Harry Olsen  stig-harry.olsen@dnb.no
Nestleder Trond Killi TKilli@munichre.com
Administrasjonssekretær Hans Michael Øvergaard admin@aktfor.no
Styremedlem (webmaster) Anders D. Sleire sleire@gmail.com
Styremedlem (økonomiansvarlig) Linda Mon Xi okonomi@aktfor.no

Komitésammensetning i Den Norske Aktuarforening

Fagkomité

Skadekomité

Leder Mats Sollie (2014 - 2022) ms.apobase@gmail.com
Lori Tan (2018 - 2022) lori.tan@dyna-mo.com
Walther Neuhaus (2018 - 2022) walther.neuhaus@zabler-neuhaus.no
Trine Marie Ellingsen Rustad (2019 - 2022) trine.ellingsen@gjensidige.no
Anders Sleire (2020 - 2022) sleand@tryg.no

Finanskomité

Leder Christian Akselsen (2009 - 2022) christian.akselsen@grieg.no
Qingsheng Dong (2015 - 2022) qingsheng.dong@gjensidige.no
Corina Moldovan (2019 - 2022) corina.mihaela.moldovan@dnb.no
Linda Mon Xi (2021 - 2023) linda.xi@skuld.com
Ole-Petter Bård Anstensrud (2021 - 2023) olepeta@gmail.com

Liv- og pensjonskomité

Leder Hans Michael Øvergaard (2017 - 2022) hans.michael.overgaard@klp.no
Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Helene Bjørkholt (2017 - 2022) helene.bjorkholt@gjensidige.no
Martin Lerudjordet (2019 - 2022) mlerud@outlook.com

Utdanningskomité

Leder Patrick Kakunze (2016 - 2022) patrick.kakunze@gmail.com
Bård Støve (2018 - 2022) bard.stove@math.uib.no
David Ruiz Baños (2019 - 2022) davidru@math.uio.no
Magne Nilsen (2019 - 2022) magne7@outlook.com
Trond Killi (2021 - 2023) TKilli@munichre.com

Kommunikasjonskomité

Leder Carl Axel Holtsmark (2020 - 2023) carl.holtsmark@gabler.no
Anders Sleire (2019 - 2022) sleand@tryg.no
Redaktør Hege Hultgren (2021 - 2024) hege.hultgren@gabler.no

Valgkomité

Leder Hans Gunnar Vøien (2019 - 2022) hans.gunnar.voien@gabler.no
Kari Halvorsen Holter (2020 - 2023) kari.halvorsen.holter@fremtind.no
Carl Kirkebø (2021 - 2024) ckirkebo@hotmail.com

Data Science

Leder Kjersti Moss (2021 - 2023) moss.kjersti@gmail.com
Berent Ånund Strømnes Lunde (2021 - 2023) lundeberent@gmail.com
Jan Helge Høyland (2021 - 2023) jan.helge.hoyland@fremtind.no
Jimmy Paul (2021 - 2023) jimmy.paul@sparebank1.no
Linda Mon Xi (2021 - 2023) linda.xi@skuld.com

Arbeidsgruppe

Den norske ASTIN-gruppe - NAG

Leder Petter Hansen (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Kasserer Torstein Rogne Tønnessen (2016 - 2022) torstein.tonnessen@protectorforsikring.no
Warda Hadaoui (2020 - 2022) warda.Hadaoui@gjensidige.no

Regnskapsstandard-gruppe

Leder Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Hanh Ha Thi Ngo (2014 - 2022) hanh.ha.thi.ngo@storebrand.no
Trond Nystad (2014 - 2022) trond.nystad@klp.no
Henrik Paulov Hammer (2018 - 2022) henrik.hammer@gabler.no
Jon Arne Heskje (2018 - 2021) jonarne@gmail.com
Cecilie Sjuls Nygård (2019 - 2022) csn@spk.no
Johann Frédéric Francis Despriee (2019 - 2022) johann.despriee@pkh.no
Tor Cato Gjerdingen (2019 - 2022) tor.cato.gjerdingen@opf.no

Gruppe for aktuarstandarder

Leder Helge Ivar Magnussen (2016 - 2022) him@klp.no
Petter Hansen (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Trond Killi (2018 - 2023) TKilli@munichre.com
Morten Harbitz (2019 - 2022) harbitz@online.no
Isabelle Kerspern Graasvoll (2021 - 2023) isabelle.graasvoll@icloud.com

IFRS17-gruppe

Leder Mats Sollie (2018 - 2021) ms.apobase@gmail.com
Ellen Wettre-Johnsen (2018 - 2021) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Gunn Albertsen (2018 - 2021) gunn.albertsen@storebrand.no
Ingrid Langfeldt Gould (2018 - 2021) ingrid.gould@gjensidige.no
Trond Killi (2018 - 2021) TKilli@munichre.com
Carl Axel Holtsmark (2019 - 2022) carl.holtsmark@gabler.no

Fagetisk utvalg

Leder Gunn Albertsen (2021 - 2027) gunn.albertsen@storebrand.no
Magne Nilsen (2017 - 2023) magne7@outlook.com
Anne Sundby Magnussen (2019 - 2025) anne.sundby.magnussen@gabler.no

Verv i internasjonale foreninger

 

AAE

Organ

Deltaker

Periode

Board of Directors

Gunn Albertsen

2019-2022

Presidents meeting

Stig Harry Olsen

2021-2023

General Assembly (årsmøte)

Stig Harry Olsen

2021-2023

The Professionalism Committee

Trond Killi

2021-2023

The Insurance Committee

- AAE Low Interest Rates (LIR) Working Group

- IFRS 17 Working Group

Mats Sollie

Ole Petter Anstensrud

Gunn Albertsen

2014-2022

2021-

2019-

The Pensions Comittee

Hans Michael Øvergard

2017-2022

The Risk Management Committee

Christian Akselsen

2021-2022

The Education Committee

Patrick Kakunze

2016-2022

Solvency II Cross section working group

Qingsheng Dong

2019-

 

IAA

Organ

Deltaker

Periode

Presidents’ Forum

Stig Harry Olsen

2021-2023

Strategic Planning Committee

Stig Harry Olsen

2021-2023

IAA Council

Odd Arne Svendsen

2016-

Correspondent

Stig Harry Olsen

2021-2023

Advance Comittee

Stig Harry Olsen

2021-2023

IAA Enterprise and Financial Risks Forum

Christian Akselsen

2021-2022

Insurance Regulation Committee

Simen Gaarder

2016-

IAA Pensions and Employee Benefits Forum

Odd Arne Svendsen

2016-

Insurance Accounting Committee

Gunn Albertsen

2016-

Education Committee

Patrick Kakunce

2016-2022

Professionalism Committee

Helge-Ivar Magnussen

2016-2022

Mortality Working Group

Hans Michael Øvergaard

2016-2022

IAA Pension Accounting Committee

Ellen Wettre-Johnsen

2021-2022