Om oss

Om oss

tirsdag 11.06.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge. Foreningen ble stiftet 11. juli 1904. Foreningen er medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe (AAE).

Den Norske Aktuarforenings formål

Den Norske Aktuarforenings formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser, blant annet ved å:

 • arbeide for aktuariell grunnutdannelse på et høyt faglig nivå og videre- og etterutdanne aktuarer
 • arbeide for at medlemmene holder en høy etisk standard ved utøvelsen av sitt yrke
 • avgi uttalelser om spørsmål som anses å ligge innenfor foreningens interesseområde når dette er naturlig
 • virke som et bindeledd mellom medlemmene både faglig og sosialt, blant annet ved å avholde medlemsmøter
 • delta i internasjonalt samarbeid mellom aktuarforeninger

Foreningens vedtekter ble sist oppdatert 12. mai 2022, og kan leses her.

Foreningens etiske regler ble sist oppdatert 18. februar2021, og kan leses her.

 

Komiteer og arbeidsgrupper

 • Fagkomité Skade
 • Finans/Risikostyringskomite
 • Fagkomité Liv/Pensjon
 • Fagkomité Data Science
 • Utdanningskomité
 • Valgkomité
 • Kommunikasjonskomité
 • Regnskapsstandard (RS-gruppe)
 • IFRS17-gruppe
 • Gruppe for aktuarstandarder
 • Fagetisk utvalg

Standarder

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening. ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her

Kontaktinformasjon

Den Norske Aktuarforening kan kontaktes på admin@aktfor.no.

Postadresse:
Den Norske Aktuarforening
C/O Abr Regnskapspartner AS
Karenlyst Alle 11
0278 Oslo

 

Styret i Den Norske Aktuarforening 2022

Leder Trond Killi

trkilli@deloitte.no

Nestleder Mats Sollie mats.sollie@aksio.no
Administrasjonssekretær Erik Martinez Jensen  admin@aktfor.no
Styremedlem (webmaster) Qingsheng Dong qingsheng.dong@fremtind.no
Styremedlem (økonomiansvarlig) Pernille Kiil okonomi@aktfor.no

Komitésammensetning i Den Norske Aktuarforening

Fagkomité

Skadekomité

Leder Sandra Brännstam (2023 - 2025) sandra.brannstam@hotmail.com
Walther Neuhaus (2018 - 2025) walther.neuhaus@zabler-neuhaus.no
Warda Hadaoui (2022 - 2025) warda.hadaoui@klp.no
Nawroz Khalaf (2023 - 2026) nawroz_khalaf@hotmail.com
Simon Duncan (2023 - 2025) simonjack_duncan@hotmail.com
Erik Martinez Jensen (2024 - 2027) erikmartinezjensen@yahoo.no

Liv- og pensjonskomité

Leder Sissel Rødevand (2022 - 2025) srodeva@online.no
Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2025) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Hans Michael Øvergaard (2017 - 2026) hans.michael.overgaard@klp.no
Helene Bjørkholt (2017 - 2025) helene.bjorkholt@gjensidige.no
Henrik Hammer (2022 - 2025) henrikpaulovhammer@gmail.com
Pål Perger (2022 - 2025) pvv@storebrand.no
Mats Sollie (2024 - 2025) mats.sollie@aksio.no

Finans/Risikostyringskomite

Leder Ingrid Langfeldt Gould (2022 - 2025) ingrid.gould@gjensidige.no
Christian Akselsen (2009 - 2025) christian.akselsen@grieg.no
Qingsheng Dong (2015 - 2025) qingsheng.dong@fremtind.no
Corina Moldovan (2019 - 2025) corina.mihaela.moldovan@dnb.no
Ole-Petter Bård Anstensrud (2021 - 2025) olepeta@gmail.com
Aika Msuya (2022 - 2025) aika.msuya@outlook.com

Data Science

Leder Jimmy Paul (2021 - 2026) jimmy.paul@sparebank1.no
Jan Helge Høyland (2021 - 2026) jan.helge.hoyland@fremtind.no
Linda Xi (2021 - 2025) linda.poco@gmail.com
Sandra Brännstam (2022 - 2025) sandra.brannstam@hotmail.com

Utdanningskomité

Leder Patrick Kakunze (2016 - 2025) patrick.kakunze@gmail.com
Bård Støve (2018 - 2026) bard.stove@math.uib.no
David Ruiz Baños (2019 - 2026) davidru@math.uio.no
Magne Nilsen (2019 - 2025) magne7@outlook.com
Mats Sollie (2023 - 2025) mats.sollie@aksio.no
Pål Lillevold (2023 - 2026) paal@aktuarpl.no

Kommunikasjonskomité

Leder Helene Bjørkholt (2024 - 2027) helene.bjorkholt@gjensidige.no
Qingsheng Dong (2022 - 2025) qingsheng.dong@fremtind.no
Andreas Christensen (2024 - 2027) Andreas_chr98@hotmail.com
Magnus Nesse (2024 - 2027) magnus.ottesen.nesse@dnb.no

Valgkomité

Leder Jimmy Paul (2022 - 2025) jimmy.paul@sparebank1.no
Irene Lægreid (2023 - 2026) irl@eika.no
Kim André Arntsen (2024 - 2027) kim.andre.arntsen@eika.no

Arbeidsgruppe

Regnskapsstandard-gruppe

Leder Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2025) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Hanh Ngo (2014 - 2025) hanh.ha.thi.ngo@storebrand.no
Henrik Hammer (2018 - 2025) henrikpaulovhammer@gmail.com
Cecilie Sjuls Nygård (2019 - 2025) csn@spk.no
Johann Frédéric Francis Despriee (2019 - 2025) johann.despriee@pkh.no
Inge Myrseth (2022 - 2025) inge.myrseth@klp.no

Gruppe for aktuarstandarder

Leder Helge Ivar Magnussen (2016 - 2025) him@klp.no
Petter Hansen (2018 - 2025) petter.hansen@storebrand.no
Morten Harbitz (2019 - 2025) harbitz@online.no
Mats Sollie (2023 - 2025) mats.sollie@aksio.no
Tormod Teig (2023 - 2025) tormod.teig@gmail.com

IFRS17-gruppe

Leder Gunn Albertsen (2018 - 2027) gunn.albertsen@storebrand.no
Mats Sollie (2018 - 2025) mats.sollie@aksio.no
Trond Killi (2018 - 2027) tkilli@mendi.no
Ingvil Marie Digernes Stave (2023 - 2027) ingvilstave@gmail.com
Mike Mitter (2023 - 2026) Mike.Mitter@finanstilsynet.no

Fagetisk utvalg

Leder Gunn Albertsen (2021 - 2027) gunn.albertsen@storebrand.no
Leder Stig Harry Olsen (2023 - 2029) stig-harry.olsen@dnb.no
Anne Sundby Magnussen (2019 - 2025) anne.sundby.magnussen@gabler.no

Verv i internasjonale foreninger

 

AAE

Organ

Deltaker

Periode

Presidents meeting

Trond Killi

2023-2025

General Assembly (årsmøte)

Trond Killi

2023-2025

The Professionalism Committee

Helge-Ivar Magnussen

2021-2025

The Insurance Committee

- Economics & Finance Cross-Functional Working Group 

- IFRS 17 Working Group

Sandra Brännstam

Ole Petter Anstensrud

Gunn Albertsen

2023-2025

2021- 2025

2019- 2024

The Pensions Comittee

Sissel Rødevand

2022-2025

The Risk Management Committee

Ingrid Gould

2022-2025

The Education Committee

Patrick Kakunze

2016-2023

 

IAA

Organ

Deltaker

Periode

IAA - Ececutive Committe          

Gunn Albertsen               

2023-2027

Presidents’ Forum

Trond Killi

2023-2025

Strategic Planning Committee

Trond Killi

2023-2025

IAA Council

Odd Arne Svendsen

2016-2025

Correspondent

Trond Killi

2023-2025

Advance Comittee

Trond Killi

2023-2025

IAA AFIR ERM - Board Member

Aika Msuya

2021-2025

IAA Enterprise and Financial Risk Forum

Ingrid Gould

2022-2025

Insurance Regulation Committee

Simen Gaarder

2016-2025

Pensions, Benefits and Social Security Forum

Odd Arne Svendsen

2016-2025

Insurance Accounting Committee

Gunn Albertsen

2016-2025

Education Committee

Patrick Kakunce

2016-2023

Professionalism Committee

Helge-Ivar Magnussen

2016-2025

Mortality Virtual Forum

Sissel Rødevand

2022-2025

Data Analytics Virtual Forum

Jimmy Paul

2021-2024

ASTIN Board

Warda Hadaoui

2023-2027

IAA’s Resource and Environment Virtual Forum

Warda Hadaoui

2023-2027

IAA AFIR-ERM Pandemic Crisis Working Party

Qingsheng Dong

2022 - 2025