Om oss

Om oss

torsdag 27.06.19 Skrevet av Dbate

Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge. Foreningen ble stiftet 11. juli 1904. Foreningen er medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe (AAE).

Den Norske Aktuarforenings formål

Den Norske Aktuarforenings formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser, blant annet ved å:

 • arbeide for aktuariell grunnutdannelse på et høyt faglig nivå og videre- og etterutdanne aktuarer
 • arbeide for at medlemmene holder en høy etisk standard ved utøvelsen av sitt yrke
 • avgi uttalelser om spørsmål som anses å ligge innenfor foreningens interesseområde når dette er naturlig
 • virke som et bindeledd mellom medlemmene både faglig og sosialt, blant annet ved å avholde medlemsmøter
 • delta i internasjonalt samarbeid mellom aktuarforeninger

Foreningens vedtekter ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Foreningens etiske regler ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Komiteer og arbeidsgrupper

 • Fagkomité Skade
 • Fagkomité Finans
 • Fagkomité Liv/Pensjon
 • Utdanningskomité
 • Valgkomité
 • Kommunikasjonskomité
 • Den Norske ASTIN-gruppe (NAG), vedtekter
 • Regnskapsstandard (RS-gruppen)
 • IFRS17-gruppe
 • Gruppe for aktuarstandarder
 • Fagetisk utvalg

Standarder

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening. ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her

Kontaktinformasjon

Den Norske Aktuarforening kan kontaktes på admin@aktfor.no.

Postadresse:
Den Norske Aktuarforening
C/O Abr Regnskapspartner AS
Karenlyst Alle 11
0278 Oslo

 

Styret i Den Norske Aktuarforening 2019

Leder Gunn Albertsen gunn.albertsen@storebrand.no
Nestleder Stig-Harry Olsen stig-harry.olsen@dnb.no
Administrasjonssekretær Michael Graff admin@aktfor.no
Styremedlem (webmaster) Anders D. Sleire sleire@gmail.com
Styremedlem (økonomiansvarlig) Emil Mogstad emilmogstad@gmail.com

Komitésammensetning i Den Norske Aktuarforening

Fagkomité

Skadekomitè

Leder Mats Sollie (2014 - 2022) ms.apobase@gmail.com
Emil Mogstad (2017 - 2020) emilmogstad@gmail.com
Lori Tan (2018 - 2020) lori.tan@dyna-mo.com
Trine Marie Ellingsen Rustad (2019 - 2022) trine.ellingsen@gjensidige.no
Walther Neuhaus (2018 - 2020) walther.neuhaus@zabler-neuhaus.no

Finanskomitè

Leder Trond Killi (2016 - 2022) TKilli@munichre.com
Christian Stancliffe Akselsen (2009 - 2022) christian.akselsen@grieg.no
Corina Moldovan (2013 - 2022) corina.mihaela.moldovan@dnb.no
Michael Graff (2018 - 2020) michael.graff@finansnorge.no
Qingsheng Dong (2015 - 2022) qingsheng.dong@gjensidige.no

Liv- og pensjonskomitè

Leder Hans Michael Øvergaard (2017 - 2022) hans.michael.overgaard@klp.no
Anders Sleire (2019 - 2022) sleire@gmail.com
Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Helene Bjørkholt (2017 - 2022) helene.bjorkholt@gjensidige.no
Martin Lerudjordet (2019 - 2022) mlerud@outlook.com

Utdanningskomité

Leder Patrick Kakunze (2016 - 2022) patrick.kakunze@klp.no
Bård Støve (2018 - 2022) bard.stove@math.uib.no
David Ruiz Baños (2019 - 2022) davidru@math.uio.no
Magne Nilsen (2019 - 2022) magne.nilsen@sparebank1.no
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no

Kommunikasjonskomité

Leder Mohammed Omer Saddiqi (2018 - 2020) omer.saddiqi@gmail.com
Redaktør Isabelle Kerspern Graasvoll (2017 - 2021) isabelle.graasvoll@icloud.com
Anders Sleire (2019 - 2022) sleire@gmail.com
Magne Paulsen (2019 - 2022) magne.paulsen@storebrand.no
Stein Erik Petersbakken (2018 - 2020) sep@finansnorge.no

Valgkomité

Leder Bård Støve (2017 - 2020) bard.stove@math.uib.no
Hans Gunnar Vøien (2019 - 2022) hans.gunnar.voien@aktuarene.no
Stein Erik Petersbakken (2018 - 2021) sep@finansnorge.no

Arbeidsgruppe

Den norske ASTIN-gruppe - NAG

Kasserer Emil Mogstad (2014 - 2019) emilmogstad@gmail.com
Leder Petter Hansen (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Torstein Rogne Tønnessen (2016 - 2019) torstein.tonnessen@protectorforsikring.no

Regnskapsstandard-gruppen

Leder Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Cecilie Sjuls Nygård (2019 - 2022) csn@spk.no
Hanh Ha Thi Ngo (2014 - 2022) hanh.ngo@eikos.no
Henrik Paulov Hammer (2018 - 2022) henrik.hammer@aktuarene.no
Johann Frédéric Francis Despriee (2019 - 2022) johann.despriee@pkh.no
John Arne Heskje (2018 - 2021) jonarne@gmail.com
Tor Cato Gjerdingen (2019 - 2022) tor.cato.gjerdingen@opf.no
Trond Nystad (2014 - 2022) trond.nystad@klp.no

Gruppe for aktuarstandarder

Leder Helge Ivar Magnussen (2016 - 2022) him@klp.no
Morten Harbitz (2019 - 2022) harbitz@online.no
Petter Hansen (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no
Trond Killi (2018 - 2021) TKilli@munichre.com

IFRS17-gruppe

Leder Trond Killi (2018 - 2021) TKilli@munichre.com
Carl Axel Holtsmark (2019 - 2022) carl.axel.holtsmark@kpmg.no
Ellen Wettre-Johnsen (2018 - 2021) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Gunn Albertsen (2018 - 2021) gunn.albertsen@storebrand.no
Ingrid Langfeldt Gould (2018 - 2021) ingrid.gould@gjensidige.no
Mats Sollie (2018 - 2021) ms.apobase@gmail.com

Fagetisk utvalg

Anne Sundby Magnussen (2019 - 2025) anne.sundby.magnussen@gabler.no
Kari Sigrunn Mørk (2015 - 2021) kari.mork@finansnorge.no
Magne Nilsen (2017 - 2023) magne.nilsen@sparebank1.no