Om oss

Om oss

torsdag 27.06.19 Skrevet av Dbate

Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge. Foreningen ble stiftet 11. juli 1904. Foreningen er medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe (AAE).

Den Norske Aktuarforenings formål

Den Norske Aktuarforenings formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser, blant annet ved å:

 • arbeide for aktuariell grunnutdannelse på et høyt faglig nivå og videre- og etterutdanne aktuarer
 • arbeide for at medlemmene holder en høy etisk standard ved utøvelsen av sitt yrke
 • avgi uttalelser om spørsmål som anses å ligge innenfor foreningens interesseområde når dette er naturlig
 • virke som et bindeledd mellom medlemmene både faglig og sosialt, blant annet ved å avholde medlemsmøter
 • delta i internasjonalt samarbeid mellom aktuarforeninger

Foreningens vedtekter ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Foreningens etiske regler ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Vedtekter for Den Norske ASTIN-gruppe (NAG) ble sist oppdatert 30. mars 2009, og kan leses her

Komiteer og arbeidsgrupper

 • Fagkomité Skade
 • Fagkomité Finans
 • Fagkomité Liv/Pensjon
 • Utdanningskomité
 • Valgkomité
 • Kommunikasjonskomité
 • Den Norske ASTIN-gruppe (NAG)
 • Regnskapsstandard (RS-gruppe)
 • IFRS17-gruppe
 • Gruppe for aktuarstandarder
 • Fagetisk utvalg

Standarder

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening. ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her

Kontaktinformasjon

Den Norske Aktuarforening kan kontaktes på admin@aktfor.no.

Postadresse:
Den Norske Aktuarforening
C/O Abr Regnskapspartner AS
Karenlyst Alle 11
0278 Oslo

 

Styret i Den Norske Aktuarforening 2019

Leder Gunn Albertsen gunn.albertsen@storebrand.no
Nestleder Stig Harry Olsen stig-harry.olsen@dnb.no
Administrasjonssekretær Michael Graff admin@aktfor.no
Styremedlem (webmaster) Anders D. Sleire sleire@gmail.com
Styremedlem (økonomiansvarlig) Linda Mon Xi okonomi@aktfor.no

Komitésammensetning i Den Norske Aktuarforening

Fagkomité

Skadekomité

Leder Mats Sollie (2014 - 2022) ms.apobase@gmail.com
Emil Mogstad (2017 - 2020) emilmogstad@gmail.com
Lori Tan (2018 - 2020) lori.tan@dyna-mo.com
Walther Neuhaus (2018 - 2020) walther.neuhaus@zabler-neuhaus.no
Trine Marie Ellingsen Rustad (2019 - 2022) trine.ellingsen@gjensidige.no
Anders Sleire (2020 - 2022) sleand@tryg.no

Finanskomité

Leder Trond Killi (2016 - 2022) TKilli@munichre.com
Christian Akselsen (2009 - 2022) christian.akselsen@grieg.no
Qingsheng Dong (2015 - 2022) qingsheng.dong@gjensidige.no
Michael Graff (2018 - 2021) michael.graff@finansnorge.no

Liv- og pensjonskomité

Leder Hans Michael Øvergaard (2017 - 2022) hans.michael.overgaard@klp.no
Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Helene Bjørkholt (2017 - 2022) helene.bjorkholt@gjensidige.no
Martin Lerudjordet (2019 - 2022) mlerud@outlook.com
Linda Mon Xi (2020 - 2024) linda.xi@skuld.com

Utdanningskomité

Leder Patrick Kakunze (2016 - 2022) patrick.kakunze@klp.no
Bård Støve (2018 - 2022) bard.stove@math.uib.no
David Ruiz Baños (2019 - 2022) davidru@math.uio.no
Magne Nilsen (2019 - 2022) magne7@outlook.com
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no

Kommunikasjonskomité

Leder Magne Paulsen (2019 - 2022) magne.paulsen@storebrand.no
Redaktør Isabelle Kerspern Graasvoll (2017 - 2021) isabelle.graasvoll@icloud.com
Anders Sleire (2019 - 2022) sleand@tryg.no
Zhou (Keith) Siyu (2020 - 2023) keithzhousiyu@gmail.com

Valgkomité

Leder Stein Erik Petersbakken (2018 - 2021) sep@finansnorge.no
Hans Gunnar Vøien (2019 - 2022) hans.gunnar.voien@aktuarene.no
Kari Halvorsen Holter (2020 - 2023) kari.halvorsen.holter@fremtind.no

Arbeidsgruppe

Den norske ASTIN-gruppe - NAG

Leder Petter Hansen (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Kasserer Torstein Rogne Tønnessen (2016 - 2022) torstein.tonnessen@protectorforsikring.no
Warda Hadaoui (2020 - 2022) warda.Hadaoui@gjensidige.no

Regnskapsstandard-gruppe

Leder Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Hanh Ha Thi Ngo (2014 - 2022) hanh.ha.thi.ngo@storebrand.no
Trond Nystad (2014 - 2022) trond.nystad@klp.no
Henrik Paulov Hammer (2018 - 2022) henrik.hammer@gabler.no
John Arne Heskje (2018 - 2021) jonarne@gmail.com
Cecilie Sjuls Nygård (2019 - 2022) csn@spk.no
Johann Frédéric Francis Despriee (2019 - 2022) johann.despriee@pkh.no
Tor Cato Gjerdingen (2019 - 2022) tor.cato.gjerdingen@opf.no

Gruppe for aktuarstandarder

Leder Helge Ivar Magnussen (2016 - 2022) him@klp.no
Petter Hansen (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no
Trond Killi (2018 - 2021) TKilli@munichre.com
Morten Harbitz (2019 - 2022) harbitz@online.no
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no

IFRS17-gruppe

Leder Trond Killi (2018 - 2021) TKilli@munichre.com
Ellen Wettre-Johnsen (2018 - 2021) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no
Gunn Albertsen (2018 - 2021) gunn.albertsen@storebrand.no
Ingrid Langfeldt Gould (2018 - 2021) ingrid.gould@gjensidige.no
Mats Sollie (2018 - 2021) ms.apobase@gmail.com
Carl Axel Holtsmark (2019 - 2022) carl.holtsmark@gabler.no

Fagetisk utvalg

Kari Sigrunn Mørk (2015 - 2021) kari.mork@finansnorge.no
Magne Nilsen (2017 - 2023) magne7@outlook.com
Anne Sundby Magnussen (2019 - 2025) anne.sundby.magnussen@gabler.no