Om oss

Om oss

torsdag 27.06.19 Skrevet av Dbate

Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge. Foreningen ble stiftet 11. juli 1904. Foreningen er medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe (AAE).

Den Norske Aktuarforenings formål

Den Norske Aktuarforenings formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser, blant annet ved å:

 • arbeide for aktuariell grunnutdannelse på et høyt faglig nivå og videre- og etterutdanne aktuarer
 • arbeide for at medlemmene holder en høy etisk standard ved utøvelsen av sitt yrke
 • avgi uttalelser om spørsmål som anses å ligge innenfor foreningens interesseområde når dette er naturlig
 • virke som et bindeledd mellom medlemmene både faglig og sosialt, blant annet ved å avholde medlemsmøter
 • delta i internasjonalt samarbeid mellom aktuarforeninger

Foreningens vedtekter ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Foreningens etiske regler ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Komiteer og arbeidsgrupper

 • Fagkomité Skade
 • Fagkomité Finans
 • Fagkomité Liv/Pensjon
 • Utdanningskomité
 • Valgkomité
 • Kommunikasjonskomité
 • Den Norske ASTIN-gruppe (NAG), vedtekter
 • Regnskapsstandard (RS-gruppen)
 • IFRS17-gruppe
 • Gruppe for aktuarstandarder
 • Fagetisk utvalg

Standarder

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening. ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her

Kontaktinformasjon

Den Norske Aktuarforening kan kontaktes på admin@aktfor.no.

Postadresse:
Den Norske Aktuarforening
C/O Abr Regnskapspartner AS
Karenlyst Alle 11
0278 Oslo

 

Styret i Den Norske Aktuarforening 2019

Leder Gunn Albertsen gunn.albertsen@storebrand.no
Nestleder Stig-Harry Olsen stig-harry.olsen@dnb.no
Administrasjonssekretær Michael Graff admin@aktfor.no
Styremedlem (webmaster) Anders D. Sleire sleire@gmail.com
Styremedlem (økonomiansvarlig) Emil Mogstad emilmogstad@gmail.com

Komitésammensetning i Den Norske Aktuarforening

Fagkomité

Skadekomitè

Trine Marie Ellingsen Rustad (2019 - 2022) trine.ellingsen@gjensidige.no
Mats Sollie Leder (2014 - 2022) ms.apobase@gmail.com
Walther Neuhaus (2018 - 2020) walther.neuhaus@zabler-neuhaus.no
Emil Mogstad (2017 - 2020) emilmogstad@gmail.com
Lori Tan (2018 - 2020) lori.tan@dyna-mo.com

Finanskomitè

Qingsheng Dong (2015 - 2022) qingsheng.dong@gjensidige.no
Christian Stancliffe Akselsen (2009 - 2022) christian.akselsen@grieg.no
Michael Graff (2018 - 2020) michael.graff@finansnorge.no
Corina Moldovan (2013 - 2022) corina.mihaela.moldovan@dnb.no
Trond Killi Leder (2016 - 2022) TKilli@munichre.com

Liv- og pensjonskomitè

Helene Bjørkholt (2017 - 2022) helene.bjorkholt@gjensidige.no
Hans Michael Øvergaard Leder (2017 - 2022) hans.michael.overgaard@klp.no
Anders Sleire (2019 - 2022) sleire@gmail.com
Martin Lerudjordet (2019 - 2022) mlerud@outlook.com
Ellen Wettre-Johnsen (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no

Utdanningskomité

David Ruiz Baños (2019 - 2022) davidru@math.uio.no
Bård Støve (2018 - 2022) bard.stove@math.uib.no
Patrick Kakunze Leder (2016 - 2022) patrick.kakunze@klp.no
Magne Nilsen (2019 - 2022) magne.nilsen@sparebank1.no
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no

Kommunikasjonskomité

Magne Paulsen (2019 - 2022) magne.paulsen@storebrand.no
Anders Sleire (2019 - 2022) sleire@gmail.com
Isabelle Kerspern Graasvoll Redaktør (2017 - 2021) isabelle.graasvoll@icloud.com
Mohammed Omer Saddiqi Leder (2018 - 2020) omer.saddiqi@gmail.com
Stein Petersbakken (2018 - 2020) petste@gmail.com

Valgkomité

Bård Støve Leder (2017 - 2020) bard.stove@math.uib.no
Hans Gunnar Vøien (2019 - 2022) hans.gunnar.voien@aktuarene.no
Stein Petersbakken (2018 - 2021) petste@gmail.com

Arbeidsgruppe

Den norske ASTIN-gruppe - NAG

Emil Mogstad Kasserer (2014 - 2019) emilmogstad@gmail.com
Torstein Rogne Tønnessen (2016 - 2019) torstein.tonnessen@protectorforsikring.no
Petter Hansen Leder (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no

Regnskapsstandard-gruppen

Tor Cato Gjerdingen (2019 - 2022) tor.cato.gjerdingen@opf.no
Henrik Paulov Hammer (2018 - 2022) henrik.hammer@aktuarene.no
Hanh Ha Thi Ngo (2014 - 2022) hanh.ngo@eikos.no
Cecilie Sjuls Nygård (2019 - 2022) csn@spk.no
John Arne Heskje (2018 - 2021) jonarne@gmail.com
Johann Frédéric Francis Despriee (2019 - 2022) johann.despriee@pkh.no
Trond Nystad (2014 - 2022) trond.nystad@klp.no
Ellen Wettre-Johnsen Leder (2009 - 2022) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no

Gruppe for aktuarstandarder

Helge Ivar Magnussen Leder (2016 - 2022) him@klp.no
Trond Killi (2018 - 2021) TKilli@munichre.com
Morten Harbitz (2019 - 2022) harbitz@online.no
Stig Harry Olsen (2019 - 2022) stig-harry.olsen@dnb.no
Petter Hansen (2018 - 2021) petter.hansen@storebrand.no

IFRS17-gruppe

Mats Sollie (2018 - 2021) ms.apobase@gmail.com
Ingrid Langfeldt Gould (2018 - 2021) ingrid.gould@gjensidige.no
Trond Killi Leder (2018 - 2021) TKilli@munichre.com
Carl Axel Holtsmark (2019 - 2022) carl.axel.holtsmark@kpmg.no
Gunn Albertsen (2018 - 2021) gunn.albertsen@storebrand.no
Ellen Wettre-Johnsen (2018 - 2021) Ellen.Wettre-Johnsen@opf.no

Fagetisk utvalg

Magne Nilsen (2017 - 2023) magne.nilsen@sparebank1.no
Anne Sundby Magnussen (2019 - 2025) anne.sundby.magnussen@gabler.no
Kari Sigrunn Mørk (2015 - 2021) kari.mork@finansnorge.no