Arrangementer

Dato Arrangementer
torsdag 28.11.2019 09.00-16:00 Seminar om aktuelle tema i finans og liv
Fagkomité Finans og Fagkomité Liv/Pensjon inviterer til seminar om aktuelle tema i finans og liv
Les mer
torsdag 28.11.2019 17.00-22:00 Julemøte i Den Norske Aktuarforening
Velkommen til julemøte 2019
Les mer
torsdag 24.10.2019 16.30-22:00 Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 24. oktober
Les mer
torsdag 24.10.2019 11.32-11:33 Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 12. september
Les mer
mandag 12.08.2019 09.00-16:00 Etikkseminar 2019
Den Norske Aktuarforening arrangerte seminar i profesjonsetikk torsdag 12.09.2019 på Felix Konferansesenter i Oslo
Les mer