Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 16 september

torsdag 16.09.2021 16:30-21:30

Vi inviterer til medlemsmøte i Frendes lokaler i Bergen den 16. september

Agenda

 1. Referat fra medlemsmøtet 27. mai
 2. Søknad om medlemskap
  • Hanne Tresselt
  • Eivind Bjørnøy
  • John Nguyen Dang
  • Arman Færø Johnsen
  • Ville Jalasto
  •  Tormod Teig
 3. Meddelelser
 4. Eventuelt
 5. Foredrag " Klimarisiko på godt og vondt" ved Erik Wilhelm Kolstad, NORCE, the Bjerknes Centre and the Norwegian Meteorological Institute

 

Sammendrag: Trenden mot et varmere og våtere klima i Norge bringer med seg et endret risikobilde. En økning og endring i ekstremvær kan føre til store tap for forsikringsbransjen, eksemplifisert ved den ødeleggende tørken sommeren 2018 og den kalde vinteren i 2010. Samtidig åpner det seg nye muligheter for ulike næringer, for eksempel ved en forventet nedgang i antall frostdøgn og en lengre vekstsesong. I november 2020 startet et ny Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) opp med base i Bergen, der målet er å forbedre varsling av vær og klima mellom 10 dager og 10 år frem i tid, samt å integrere denne informasjonen i både operasjonell og strategisk planlegging. «Climate Futures» (https://www.climatefutures.no/) er et samarbeid mellom ca. 30 norske partnere og har et totalbudsjett på ca. 200 mill. kr. Erik Kolstad skal lede det nye senteret og vil her kort beskrive hvilke muligheter den nye klimavarslingen kan føre med seg.

 

Se også (bak betalingsmur):

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/zGa6qv/skal-varsle-klimarisiko-ti-aar-frem-i-tid

https://www.bt.no/nyheter/i/EW3mLo/ny-forsking-kan-gi-gode-klimavarsel-ti-aar-fram-i-tid

 

 • Sosial sammenkomst fra kl 16:30, med enkel servering
 • Medlemsmøte og foredrag kl 17:00-18:30
 • Middag kl 18:30-21:30
 • Påmeldingsfrist: tirsdag 7. september
 • Etter møtet blir det fellesmåltid. Måltidet er gratis. Aktuarstudentene i Bergen inviteres

Vi vil rett i forkant av medlemsmøtet sende oppdaterte retningslinjer rundt smittevern til de som møter. Vi ber om at du holder deg hjemme hvis du har Covid-19 eller er forkjølet. Avstandskrav på 1 meter gjelder pt.

Sted

Frende

Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen, Norway

Erik Wilhelm Kolstad

Erik Wilhelm Kolstad

Sted

Frende

Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!