AVLYST: Medlemsmøte i Bergen, torsdag 3. september

torsdag 03.09.2020 17:00-22:00

Grunnet COVID-19/ smitteverntiltak må medlemsmøtet dessverre avlyses.

 

 

 

Agenda

  1. Referat fra medlemsmøtet 13. februar
  2. Meddelelser
  3. Orientering om arbeidet med Egen pensjonskonto og Garanterte pensjonsprodukter
  4. Eventuelt
  5. Foredrag " Klimarisiko på godt og vondt" ved Erik Wilhelm Kolstad, NORCE, the Bjerknes Centre and the Norwegian Meteorological Institute

 

Sammendrag: Trenden mot et varmere og våtere klima i Norge bringer med seg et endret risikobilde. En økning og endring i ekstremvær kan føre til store tap for forsikringsbransjen, eksemplifisert ved den ødeleggende tørken sommeren 2018 og den kalde vinteren i 2010. Samtidig åpner det seg nye muligheter for ulike næringer, for eksempel ved en forventet nedgang i antall frostdøgn og en lengre vekstsesong. I november 2020 starter et ny Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) opp med base i Bergen, der målet er å forbedre varsling av vær og klima mellom 10 dager og 10 år frem i tid, samt å integrere denne informasjonen i både operasjonell og strategisk planlegging. «Climate Futures» er et samarbeid mellom ca. 30 norske partnere og har et totalbudsjett på ca. 200 mill. kr. Erik Kolstad skal lede det nye senteret og vil her kort beskrive hvilke muligheter den nye klimavarslingen kan føre med seg.

 

Se også (bak betalingsmur):

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/zGa6qv/skal-varsle-klimarisiko-ti-aar-frem-i-tid

https://www.bt.no/nyheter/i/EW3mLo/ny-forsking-kan-gi-gode-klimavarsel-ti-aar-fram-i-tid

 

  • Sosial sammenkomst fra kl 1630, med enkel servering
  • Medlemsmøte og foredrag kl 17:00-18:30
  • Middag kl 18:30-21:30
  • Påmeldingsfrist: tirsdag 25. august
  • Etter møtet blir det fellesmåltid. Måltidet er gratis. Aktuarstudentene i Bergen inviteres

Sted

Frende

Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen, Norway