IFRS 17-seminar Erfaringer fra implementeringen

IFRS 17-seminar Erfaringer fra implementeringen

torsdag 28.09.2023 08:50-16:15

IFRS 17-arbeidsgruppen i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til seminar 28. september

IFRS 17-arbeidsgruppen i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til IFRS 17-seminar. Her vil foredragsholderne dele av sine erfaringer fra implementering av den nye regnskapsstandarden IFRS 17.

Den nye regnskapsstandarden IFRS 17 ble publisert i mai 2017. IFRS 17 er en prinsippstandard og det har vært arbeidet mye med tolkninger og forståelsen av resultatene og balansen etter IFRS 17. De første rapporteringene etter IFRS 17 er publisert og vi vil belyse erfaringen fra implementeringen og rapporteringen. Det er mange involverte og interessenter i IFRS 17 seminaret vil derfor gi en bred innføring i erfaringen fra implementeringen.

 

Foreløpig program:

08:50 – 09:00

Velkommen

Gunn Albertsen, leder IFRS 17-arbeidsgruppen

09:00 – 09:35

Erfaringer fra implementering av IFRS 17 fra et livsforsikringsselskap

Anja Margrete Røkenes, Konsernregnskapsdirektør, Storebrand

09:35 – 10:10

Erfaringer fra implementering av IFRS 17 fra et skadeforsikringsselskap

Simen Gaarder, Sjefsaktuar i Gjensidige

10:10 – 10:30

Pause

10:30 – 11:15

Erfaringer fra implementering av IFRS 17 fra Deloitte

Thomas Ringsted, aktuar, Deloitte 

Presentasjonen vil bli holdt på dansk

11:15 – 11:55

Disclosure Analysis: what have companies disclosed about IFRS 17 so far?

Kamran Foroughi, Global leader on IFRS advisory, Willis Tower Watson

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

11:55 – 12:00

Beinstrekk

12:00 – 12:30

Erfaringer fra implementering av IFRS 17 fra investorsiden

Vegard Toverud, Pareto

12:30 – 13:30

Lunch

 

13:30 – 14:15

Kvalitative og kvantitative vurderinger av PAA

Eivind Kvitstein, aktuar, PwC

14:15 – 15:00

Erfaringer fra implementering av IFRS 17 fra Finanstilsynet

 

Runa Sæther, Seksjonssjef i seksjon for forsikringstilsyn i Finanstilsynet 

15:00 – 15:30

Pause

15:30 – 16.15

Erfaringer fra et selskap som leverer teknisk løsning for rapportering etter IFRS 17

Davide Colleoni, Business Lead at Systemorph

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk

 

Seminaret gir 7 poeng for internasjonalt godkjent aktuar.

 

Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 15. september 2023.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Det er begrenset antall plasser. Påmelding etter prinsippet først-til-mølla.

Anja Røkenes

Anja Røkenes

Anja Røkenes is SVP of Group Accounting in the Storebrand Group, which is a leading player in the Nordic market for long-term savings and insurance. She has worked in various roles in the accounting department in Storebrand and has also worked as an auditor in EY. Anja has Master's Degrees in Applied Economics and Finance from Copenhagen Business School and Accounting and Auditing from BI Norwegian Business School.

Simen Gaarder

Simen Gaarder

Simen Gaarder er Sjefsaktuar i Gjensidige. Han har jobbet i Gjensidige som aktuar siden 1985. Simen har tidligere jobbet som Ansvarshavende Aktuar fra 1997 til 2015. Simen har også jobbet som Chief Risk Officer fra 2015 til 2018. Siden 2018 har Simen jobbet som Sjefsaktuar og har i denne perioden vært sentral i Gjensidiges implementering av IFRS 17.

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted er partner i Deloitte Danmark. Thomas er utdannet aktuar og er internasjonalt medlem av de danske og norske aktuarforeningene.

Thomas begynte i Deloitte i 2003 fra en stilling som administrerende direktør i Zurich Nordic. Før det hadde han stillinger i Zürich som CFO Zürich Nordic og global ansvarlig for rapportering av livsforsikring ved Zürichs hovedkontor i Sveits, hvor han var lokalisert i 4 år.

Gjennom sin karriere har Thomas levert en rekke profesjonelle tjenester rundt finansiell rapporteringsproblemstillinger som berører forsikringsselskaper. Han er anerkjent av alle sine kunder som en unik fagperson som mestrer både forsikringsregnskap og aktuarmodellering og som har brukt disse ferdighetene som forbereder, rådgiver, lærer og revisor.

Thomas har siden 2014 vært medlem av EFRAGs arbeidsgruppe for forsikringsregnskap. Thomas er en del av det danske medlemsfirmaets lokale IFRS-ledelse og har blitt utnevnt til Deloittes forsikringsekspertrådgivningspanel siden det ble etablert i 2009 under Francesco Nagaris ledelse. Siden han begynte i Deloitte i 2003 har han vært sterkt involvert i utviklingen av aktuarpraksisen med særlig fokus på revisjonsstøtte og forsikringsregnskap.

Fra 2009 til 2020 har Thomas vært førsteamanuensis ved Københavns Universitet og undervist i forsikringsregnskap. Videre har Thomas også vært svært aktiv i aktuarfaget. Thomas var leder av forsikringsregnskapskomiteen til Dansk Aktuarforening i nesten et tiår. Thomas har også vært medlem av IAAs forsikringsregnskapskomité fra 2006 til 2016.

Kamran Foroughi

Kamran Foroughi

Global IFRS 17 Advisory Leader and UK Life Reserving & Regulatory Leader

Kamran Foroughi is both Global IFRS 17 Advisory Leader and UK Life Reporting & Regulatory Leader at WTW and has been with the firm for 25 years. He has led large implementation projects with many insurers and other stakeholders on strategic review, IFRS 17, Solvency II, process transformation, annuity redress and related matters.

Kamran is founder and former 9-year Chair of the UK Actuarial Profession’s Financial Reporting Group, now Deputy Chair, and is the UK actuarial representative on the ICAEW Insurance Group and has led responses to every major step of the IASB’s IFRS 17 project since the 2001 Draft Statement of Principles.

Kamran has played an active role in global developments related to IFRS 17 / financial reporting / Solvency II / KPIs / supplementary reporting, including co-authoring a paper which featured in the Financial Times, highlighting the investor communication and business issues arising.  He also co-led the firm’s response to Treasury (2021) and the Treasury Select Committee (2016) on the future of Solvency II post-Brexit, and reviewed the 2022 WTW work for the ABI on proposed Solvency II reforms.

Vegard Toverud

Vegard Toverud

Vegard Toverud er aksjeanalytiker i Pareto Securities hvor han er ansvarlig for investeringsbankens dekning av forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner. Han er en av to analytikere som var med på børsnoteringen av Gjensidige Forsikring og som fortsatt følger aksjen og har i flere perioder vært den eneste analytikeren som har fulgt Protector Forsikring. Tidligere jobbet Toverud som konsulent med fokus på forsikringsselskaper og hadde Storebrand, Gjensidige Forsikring, Tryg, Handelsbanken Liv m.fl. på kundelisten.

Eivind Kvitstein

Eivind Kvitstein

Eivind er utdannet Siviløkonom fra NHH  og aktuar fra UiB. Han er Senior Manager i PwC hvor han har jobbet i 7 år. 

Eivind leder aktuarteamet i Norge og koordinerer samarbeidet med det internasjonale nettverket. Han har bred prosjekterfaring fra en rekke av Norges største finans og forsikringsselskap som f.eks. gjennomgang av forsikringstekniske avsetninger, IFRS 17 implementering og revisjon av IFRS 17, internrevisjon og prising. 

Eivind har siden 2018 jobbet med IFRS 17 standarden omtrent daglig og deltatt i diskusjoner både nasjonalt og internasjonalt knyttet til tolkning av standarden. 

Runa Sæther

Runa Sæther

Runa Kristiane Sæther er seksjonssjef i seksjon for forsikringstilsyn i Finanstilsynet. Hun har vært i seksjonen siden 2008.

Hun er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og er autorisert finansanalytiker.

Fra Finanstilsynet har hun mer enn tretti års erfaring i ulike seksjoner og funksjoner.

Davide Colleoni

Davide Colleoni

Davide Colleoni is the Content and Business Lead at Systemorph, overseeing the development of content for their open-source IFRS17 reporting solution.

His focus lies on constantly improving the calculation, reporting, data modeling, and business process functionalities within the ifrs17 Calculation Engine framework.

With a background in business analysis, Davide applies a hands-on approach to his role, writing code, running tests, and refining functionalities to match customer needs, all while encouraging constant feedback and dialogue in the team.

Armed with a Doctoral degree in Physics from École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland, Davide has been a pivotal member of Systemorph since July 2017.

Sted

Nasjonaltheatret Konferansesenter

Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!