Julemøte i Den Norske Aktuarforening

Julemøte i Den Norske Aktuarforening

torsdag 30.11.2023 18:00-23:59

Julemøte i Den Norske Aktuarforening

Agenda

  1. Referat fra medlemsmøte 
  2. Søknad om medlemskap
  3. Valg av midlertidig økonomiansvarlig
  4. Meddelelser
  5. Eventuelt

Foredrag:

Foredrag Sturla Ellingvåg "Risikovurderinger i Vikingtiden"

Julenøtter

Det jobbes iherdig med årets matematiske julenøtter.

 

Påmelding

Bindende påmelding til møtet innen 24. november kl. 10.00. Det er begrenset plass i Videnskaps-Akademiet, så «først til mølla» - prinsippet vil gjelde.

Pris kr. 500.

Møtet gir 1 etterutdanningspoeng.

Sturla Ellingvåg

Sturla Ellingvåg

Foto: Kagge Forlag

Sturla har arbeidet som historiker i over 18 år med mange DNA-prosjekter i mange land, i mange år hos Center for Geogenetics i København, mens han nå er involvert i forskningsprosjekter med Max Planck Institute i Leipzig. Han har ledet flere forskningsekspedisjoner til steder som Påskeøya, Atlasfjellene, Krim og Azov, Kaukasusfjellene og Kasakhstan. Han har vært med i podcaster og TV-programmer og holdt to TED-talks om demokrati og menneskerettigheter. Som historiker og forfatter bruker han de lange linjene i historien til å vise hvordan vi kan forstå historien på nye måter, og hvordan det kan brukes til forbedringer i arbeidslivet og som enkeltmennesker.

Sturla har tre barn og er bosatt i Florø. Han har en master i historie, bachelor i økonomi, grunnfag i norsk, engelsk og pedagogikk, i tillegg til befalsutdanning fra Forsvaret. Han er aktuell med boken 12 000 år med norsk historie på Kagge forlag.

Foredrag: Kalkulert risiko i historien

I dette foredraget viser Sturla Ellingvåg eksempler på at beslutninger og risikovurderinger i historien har gitt vidt forskjellig utfall med til tider voldsomme konsekvenser. Geografi og klima har formet folkegrupper, land og imperier mer enn de fleste er klar over. Og de siste årenes utvikling innen DNA-teknologi gir oss muligheter til å se forhistorien i nye perspektiver, som igjen kan skape nye, uante muligheter.

Skandinavia er på mange måter et unntakstilfelle i Nord-Europa, noe Sturla vil forklare nærmere i foredraget. Med utgangspunkt i vikingtiden tar han oss med på en reise både bakover i tid og inn i moderne tid, for å vise hvordan enkeltmenneskers og folkegruppers vurderinger og valg har vært skjebnesvangert, og hva det er mulig å lære av dette. Hans påstand er at ny forskning gjør oss i stand til å tolke konjunkturer og gjøre beregninger på bedre måter enn tidligere, ikke minst når det kommer til risiko.

Sted

Norske Videnskaps-Akademi

Drammensveien 78, 0271 Oslo, Norway