Fagseminar Liv & Pensjon og Finans

Fagseminar Liv & Pensjon og Finans

torsdag 24.11.2022 09:00-16:00

Den Norske Aktuarforenings Fagkomite finans og risikostyring og Fagkomite liv og pensjonsforsikring inviterer til sitt årlige seminar

Kommer vi til å få god nok pensjon? Hvilken finansielle risiko står vi? Krig, inflasjon og behov for miljøtiltak og sikring av bærekraft påvirker både hverdagen vår og pensjonene. Disse og flere temaer blir belyst på årets seminar.

Seminaret gir 7 etterutdanningspoeng for medlemmer av Den Norske Aktuarforening.

Påmeldingsfristen er 17. november 2022 kl 12.00.

 

Program:

09:00 - 09:05     Velkommen og innledning

v/ Sissel Rødevand, leder av fagkomite liv og pensjon og Ingrid Gould, leder av fagkomite finans og risikostyring i DNA

09:05 – 10:05  Status på foreslåtte endringer i folketrygden, og andre aktuelle saker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

v/ Silje Aslaksen, avdelingsdirektør for pensjonsavdelingen i AID

 

10:05 – 10:20    Kaffe

 

10:20 – 11:05 Klima og vær – data og risiko

v/Fred Espen Benth, professor i stokastisk analyse, UiO

11:05 – 11.30:   Forbrukertilsynets veiledning om bruk av Bærekraftspåstander i markedsføring

v/Vegard Grindstuen og Vegard Kleven, Juridiske rådgivere i Tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet

 

11:30 – 12:30    Lunsj

12:30 – 12:45   Hva er egentlig bufferfond

 

12:45 – 13:30   Erfaring med bufferfond for offentlige pensjonskasser - hva med å innføre dette i privat sektor

v/Christian Akselsen, seniorrådgiver pensjon i Grieg Investor og medlem av fagkomite finans og risikostyring i DNA

13:30 – 14:15 Bufferfond i kommunal tjenestepensjon, vurdering av dødelighetsutvikling

og andre aktuelle saker fra Finanstilsynet

v/Runa Sæther, seksjonssjef i seksjon for forsikringstilsynet i Finanstilsynet

 

14:15 – 14:30    Kaffe

 

14:30 – 15:15    Innskuddspensjonsprofiler – konstruksjoner og tanker bak

v/Åge Sætrevik, investeringsdirektør, Gjensidige Pensjonsforsikring

15:15 – 16:00    Renter og inflasjon  

v/Gisle Natvig, professor i økonomi, BI

 

16:00 Avslutning

 

Logger inn for å laste ned presentasjoner

Fred Espen Benth

Fred Espen Benth

Fred Espen Benth er professor i stokastisk analyse ved Universitetet i Oslo. I sin forskning har han fokus på finans og risiko, med spesiell interesse for energimarkeder. I de senere år har hans forskning dreid mot design av fornybare energisystemer, der data om vær og klima står sentralt.  Han har også jobbet med forsikringsprodukter mot vær.

Vegard Grindstuen

Vegard Grindstuen

Vegard Grindstuen er juridisk rådgiver i Forbrukertilsynets internasjonale avdeling. Han har erfaring med både nasjonal og internasjonal håndheving av ulovlig miljømarkedsføring, og jobber i tillegg med forbrukerbeskyttelse i den digitale sfæren.

Runa Sæther

Runa Sæther

Runa Kristiane Sæther er seksjonssjef i seksjon for forsikringstilsyn i Finanstilsynet. Hun har vært i seksjonen siden 2008. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og er autorisert finansanalytiker. Fra Finanstilsynet har hun mer enn tretti års erfaring i ulike seksjoner og funksjoner.

Erling Falk

Erling Falk

Erling Falk har jobbet i mer enn 50 år med norsk livs- og skadeforsikring, både fra tilsynsiden, i diverse selskaper og de senere årene som konsulent. Karrieren favner funksjonen som ansvarshavende aktuar i tre ulike livsforsikringsselskaper, samt produktansvarlig både for liv- og skadeforsikring. Han har også hatt administrative posisjoner som viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Skadeforsikring og som den siste adm.dir. i Norges eldste livsforsikringsselskap, Norske Liv, som frittstående selskap.

Han er tidligere formann i foreningen.

Åge Sætrevik

Åge Sætrevik

Åge Sætrevik har bakgrunn fra strategisk aktiva-allokering og risikostyring i KLP, kapitalstyring i Gjensidige Forsikring, aksje- og renteforvaltning i Investment Center i Gjensidige Forsikring. Adm.dir i Gjensidige Investeringsrådgivning fra 2010 til 2017 og har jobbet som investeringsdirektør i Gjensidige Pensjonsforsikring fra 2017. Har sittet i ledergruppen siden 2010. Han har 23 års erfaring fra arbeid innenfor finansområdet og er utdannet siviløkonom, og har tatt AFA og fordypningsstudium i porteføljeforvaltning som etterutdannelse.

Silje Aslaksen

Silje Aslaksen

Avdelingsdirektør i Pensjonsavdelingen. Leder økonomi- og utredningsseksjonen. Udannet samfunnsøkonom (PhD fra NTNU)

Gisle J. Natvik

Gisle J. Natvik

Gisle J. Natvik er professor ved Handelshøyskolen BI. Natviks spesialisering er innen makroøkonomi, monetær økonomi og politisk økonomi. Han har flere artikler som er publisert i blant annet European Economic Review, International Economic Review, Journal of the European Economic Association, Journal of Money, Credit and Banking og Journal of Public Economics.

Christian Stancliffe Akselsen

Christian Stancliffe Akselsen

Christian Stancliffe Akselsen er utdannet finansaktuar fra Universitetet i Oslo i 2002 og er ansvarlig for pensjon i Grieg Investor. Grieg Investor er i dag rådgivere for 15 pensjonskasser. Christian har kompetanse innen ALM-analyser av pensjonsordninger og har jobbet med forvaltning av pensjonsmidler siden 2003.

Sted

Felix Konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!