Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 15. okober

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 15. okober

torsdag 15.10.2020 16:30-22:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Oslo den 15. oktober! Du vil også kunne delta i møtet digitalt.

Arrangementet skreddersys for å sikre trygg gjennomføring, og på grunn av dette er det plass til inntil 26 deltakere. Først til mølla!

 

 Det vil også denne gangen være mulig å følge medlemsmøtet digitalt, og du må i så fall melde deg på dette innenfor angitt påmeldingsfrist.

 Vi vil rett i forkant av medlemsmøtet sende oppdaterte retningslinjer rundt smittevern til de som møter.

 De som er påmeldt digitalt vil få tilsendt en link til medlemsmøtet. Det vil være mulig å sende inn spørsmål eller kommentarer under medlemsmøtet-/foredraget.

 

Påmeldingsfrist: onsdag 7. oktober kl. 12.00 

 

Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00

Medlemsmøte og foredrag 17:00-18:30

Middag 18:30-21:30

 

Agenda

Referat fra medlemsmøte 10.9.2020

Søknad om medlemskap

Meddelelser

Eventuelt

 

Foredrag: Fordelinger av pensjonsformuer og mikrosimuleringsmodellen Mosart, ved Forskningsleder Elin Halvorsen, Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrås Inntekts- og formuesstatistikk skal vise fordelingen av inntekter og formue blant landets husholdninger. Formuesstatistikken omfatter finansiell formue (for eksempel bankinnskudd, aksjer, obligasjoner) og realformue som boliger, hytter, biler og andre formuesobjekter. Internasjonale retningslinjer og anbefalinger på området inntekts- og formuesstatistikk, viser imidlertid til at pensjonsrettigheter må med i formuesstatistikken og synliggjøres i fordelingsanalyser.

I foredraget beskrives hva som er pensjonsformue og metodene og forutsetningene for å beregne pensjonsformue på individnivå til bruk i statistiske analyser. Dette nybrotts-arbeidet har resultert i ny statistikk over pensjonsformue, og resultatene vil bli kommentert i lys av at dette er tenkt som et supplement til den ordinære formuesstatistikken.

Analysene blir dels gjennomført med mikrosimuleringsmodellen Mosart med utgangspunkt i data for individuelle livsløp. Det vil bli gitt en generell oversikt over modellen, og til glede for oss mer i detalj på beregningene i Mosart, særlig dette med levealderssannsynlighet.

Elin Halvorsen er forskningsleder ved Statistisk Sentralbyrå. Hun er samfunnsøkonom og har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning er sentrert rundt heterogenitet i husholdningers livsløpstilpasning med hensyn på konsum og sparing. Hun holder på med litt av hvert, alt fra formueskatt og kvinnelig entreprenørskap til inntektsmobilitet og finansiell støtte fra foreldre til (voksne) barn. Hun har også en bi-stilling på Økonomisk institutt, UiO, og som leder av Gruppe for makroøkonomi i SSB er hun med på å utarbeide de kvartalsvise konjunkturanalysene.

Sted

DnB Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway