Julemøte i Den Norske Aktuarforening

Julemøte i Den Norske Aktuarforening

torsdag 28.11.2019 17:00-22:00

Agenda:

 1. Referat fra medlemsmøte 24. oktober
 2. Søknad om medlemskap
  1. Hongchuan Xia
  2. Zhou Siyu (Keith)
  3. Are Flataker Viken
 3. Internasjonalt kvalifiserte medlemmer
  1. Kristina Skutlaberg
 4. Meddelelser
 5. Aktuarstandarder / etiske regler
 6. Eventuelt
 7. Foredrag: Pensjonsreformen – Hvor er vi nå og er reformen vellykket? Ved statssekretær Vegard Einan
Vegard Einan

Vegard Einan

Vegard Einan er statssekretær for Annikken Hauglie (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, og tiltrådte stillingen 5. august 2019. Einan var tidligere leder i YS-forbundet Parat, som er det største YS-forbundet i statlig- og privat sektor. Har i ASD blant annet ansvar for dialogen mellom partene i arbeidslivet, IA-arbeid, arbeidsmiljø og pensjon, herunder forhandlinger om særalderspensjon i offentlig sektor. Har en Master og management fra Handelshøyskolen BI

 

Statssekretær Vegard Einan fortalte om pensjonsreformen hvor flere store og viktige brikker nå er på plass, ikke minst etter enigheten om offentlig pensjon. Publikum fikk også få høre mer om Regjeringens videre arbeid med å reformere pensjonssystemet, og Arbeids- og sosialdepartementets langsiktige satsing og finansiering av PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft»).

julenøtter

Julenøtter

Det jobbes iherdig med årets matematiske julenøtter.

Sted

Norske Videnskaps-Akademi

Drammensveien 78, 0271 Oslo, Norway