Advanced methods for reserving, claims processing, and fraud

Advanced methods for reserving, claims processing, and fraud

torsdag 30.05.2024 09:00-16:15

Fagkomité Skade i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til seminar

Fagkomité Skade i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til seminar om Reservering, skadehåndtering og svindel.

Temaet for seminaret er anvendelse av avanserte metoder innen reservering og skadebehandling, samt svindel sett både fra forsikringsselskapets og svindlernes perspektiv.

Nelvis Fornasin besøker oss fra Tyskland for å presentere maskinlæringsmetoder for å forutsi skadekostnader på individkravsnivå, også presentert på International Congress of Actuaries i Sydney 2023. Walther Neuhaus vil presentere metoder for å estimere skadekostnader for diskrete kohorter i kontinuerlig tid. Vi får også besøk fra Storbritannia, hvor Li Mei deler innsikt i hvordan forsikringsselskaper takler ENID, inkludert vanlige tilnærminger og deres fordeler og ulemper. Shahrukh Hussain viser oss hvordan integrering av dataanalyse og dyplæringsalgoritmer omformer skadebehandlingsprosessen. Ottar Sætre vil fortelle om erfaringer av å avsløre svindel og å avklare fakta, noe som er både til kundens og samfunnets beste. Rune Carlsen avslutter seminaret med et spektakulært Cybershow som kombinerer profesjonelt innhold med underholdning for å øke bevisstheten.

Velkommen!

08:55

Velkommen

Sandra Brännstam, leder i Fagkomité Skade

09:00 – 10:15

Micro-reserving for Workers’ Compensation claims: a case study from a Kaggle competition

Participants of the “Actuarial Loss Prediction” competition, hosted on Kaggle from December 2020 to April 2021, were asked to build a machine learning model to predict Workers’ Compensation ultimate claim costs on a single claim basis: the synthetic claims data included personal information on the claimant, an initial estimate of the claim, and, crucially, a short text description of the insured event. In this talk I will present the data and context of the competition, discuss possible approaches to solve the problem and present my team’s xgboost-based solution, which awarded us the 2nd place over the 140 total participants.

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Dr. Nelvis Fornasin, Munich Re

10:15 – 10:30

Pause

10:30 – 11:15

Claim Cost Estimation for Discrete Claim Cohorts in Continuous Time, or

            Loss Reserving – Whenever, Wherever!

In a recent paper the author showed a way to construct consistent claim development patterns for the contract year cohorts required under IFRS 17. It is achieved by discretisation of an underlying continuous time model. Discretised development patterns can then be employed in traditional, discrete time loss reserving methods. The same continuous time model makes it possible to value discrete claim cohorts at arbitrary points in time. This facility is valuable in valuations where the cut-off date is not the end of a year or quarter. While the former paper adumbrated the possibility, the present talk spells out the – fairly obvious – details and provides an example.

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Walther Neuhaus, Zabler-Neuhaus AS

11:30 – 12:30

Lunsj

12:30 – 13:15

ENIDs – a UK perspective

 

Despite Brexit, most aspects of the Solvency II regime remain unchanged in the UK, including the requirement for ENIDs.

The UK’s insurance market is the fourth largest in the world and largest in Europe, and therefore the largest user of Solvency II by insurer GWP.

In this seminar I will share insights from the UK on how insurers have grappled with ENIDs in the eight years since SII’s implementation. I will discuss the common approaches used by insurers to calculate ENIDs, the advantages and disadvantages of the approaches, reflections from an auditor’s perspective, common areas with IFRS 17, as well as Deloitte benchmarking.

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Li Mei, Deloitte UK

13:15 – 14:00

Revolutionizing Car Insurance Claims Processing: A Deep Learning Approach

In this seminar, we delve into the dynamic realm of insurance car claims processing, where the integration of data analytics and deep learning algorithms is reshaping traditional methodologies. Our focus lies in the introduction of a pioneering deep learning model, driven by the TabNet algorithm, designed to optimize the intricate decision-making process inherent in claim adjudication. By harnessing data directly sourced from workshops, our model meticulously evaluates insurance car claims, distinguishing between those suitable for Straight Through Processing (STP) and those requiring manual handling. This innovative approach not only streamlines operations but also underscores the transformative potential of advanced technologies in enhancing efficiency and accuracy within the insurance industry.

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Dr. Shahrukh Hussain, Tryg

14:05 – 14:50

Forsikringsutredning: Å avsløre svindel og klarlegge fakta for kundenes og samfunnets beste

I forsikringsbransjen er det avgjørende å balansere hensynet til kundene med samfunnets interesser. Utredning av forsikringssaker har to viktige formål: å avdekke eventuell svindel og å klargjøre fakta. Dette tjener både kundenes og samfunnets beste. Og selskapets. Vi vil høre om hvordan Utredningsavdelingen i Tryg arbeider med dette.

Presentasjonen vil bli holdt på norsk.

Ottar Sætre, Tryg

14:50 – 15:15

Pause

15:05 – 16:05

Cybershow

Foredraget CYBERSHOW er en kombinasjon av underholdning og faglig innhold. Både kriminelle og tryllekunstnere benytter psykologiske teknikker for å manipulere og påvirke sitt publikum eller målgruppe. Metoder som avledning, sosial manipulasjon, illusjoner ved valg, persepsjon, utnyttelse av nyskjerrighet og følelser, forvirring, manipulering av tillit, bruk av teknologi og mye mer. Dette er et helt unikt foredrag hvor underholdning og magi krydres med et faglig og viktig innhold for å sikre god bevisstgjøring.

Rune Carlsen, KLP

16:05

Avslutting

 

Seminaret gir 7 poeng for internasjonalt godkjent aktuar.

Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 23. mai 2024.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Nelvis Fornasin

Nelvis Fornasin

Nelvis is a physicist (MSc.) turned mathematician (PhD) turned actuary (German Actuarial Association), focusing since 2019 on Reserving in Non-Life (re)insurance, previously in Deloitte and now in Munich Re. He has worked extensively on the implementation of and reporting with IFRS17 and on bringing machine learning techniques to use in reserving.

Walther Neuhaus

Walther Neuhaus

Walther qualified as an actuary at the University of Oslo in 1982 and obtained his Ph.D. in Actuarial Science in 1988. His main areas of actuarial interest are claim cost estimation, linear Bayes estimation, and equalisation schemes. He is the author of about twenty published scientific papers in those areas, of which eight were in Scandinavian Actuarial Journal. He works as an independent consultant for non-life insurers in Norway and Portugal. Walther also teaches on the Master of Actuarial Science program at the University of Lisbon.

Li Mei

Li Mei

Li is a Senior Manager within Deloitte UK’s consulting practice in London. He is a Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries and has spent his career working in general insurance. Li has worked in Australia, Sweden, Norway and the UK. Li was formerly the Head of Reserving for Trygg Hansa in Sweden and Codan Norway prior to the acquisition by Tryg.

Li’s current role at Deloitte is mainly within the reserving and M&A spaces. He is the actuarial specialist on external audits of a number of UK insurers including Lloyd’s of London syndicates, and has been working with both IFRS 17 and Solvency II.

Shahrukh Hussain

Shahrukh Hussain

Shahrukh is a Senior Data Scientist holding a Ph.D. from NTNU, specializing in statistics. With a rich background in data analysis and interpretation cultivated over five years at the Norwegian tax office, she brings a wealth of experience to her role. Since 2019, Shahrukh has been an integral part of Tryg, where she leads pioneering projects within the Claims Department.

Shahrukh’s journey began with a solid foundation in statistics, which she further refined during her tenure at the tax office. At Tryg, She has established herself as a key player, driving forward innovative initiatives within the Claims Department.

Ottar Sætre

Ottar Sætre

Ottar Sætre Ottar er utdannet ved politiskolen, og var etterforsker blant annet på Kripos og i PST før han begynte som utreder i Tryg. Etter et opphold i konsulentbransjen, blant annet på Gransking i PwC, returnerte han til Tryg i 2016. Han har etterforskningskompetanse fra omfattende og alvorlige straffesaker. I Tryg har han vært fagansvarlig for utredning av havari- og transportskader, personskadesaker, og ved mistanke om interne misligheter og brudd på selskapets leveregler. Som konsulent deltok han i granskninger knyttet til offentlige foretak og børsnoterte selskaper, og bistod selskaper med rigging av adekvate AML- og anti-korrupsjonstiltak. Han har deltatt i en rekke internasjonale konferanser, også som foredragsholder, innen temaer omkring forsikringssvindel.

Rune Carlsen

Rune Carlsen

Rune Carlsen nåtidens mest premierte tryllekunstner fra Norge har vunnet norgesmesterskapet hele 5 ganger og har vunnet en rekke internasjonale priser. Han har en doktorgrad i trylling og imponerte en hel nasjon i Norske Talenter. Han er en anerkjent entertainer som opptrer på firma arrangement året rundt, enten det dreier seg om magi og underholdning på sosiale sammenkomster eller det dreier seg om konferansier jobber og foredrag på faglige samlinger.

Rune er utdannet IT-ingeniør og Økonom, han har gjennom 25år holdt kurs og foredrag for mange hundre selskaper i Norge. I tillegg til å være en internasjonalt premiert tryllekunstner, er hans foredrag den eneste av sitt slag.

Til daglig er Rune CISO i KLP.

Sted

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo, Norge

Bestilling

Bestilling er stengt!