Digitalt Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 27. mai

Digitalt Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 27. mai

torsdag 27.05.2021 16:00-17:30

Vi inviterer til digitalt medlemsmøte den 27. mai!

Det vil være mulig å sende inn spørsmål eller kommentarer under medlemsmøtet-/foredraget.

Påmeldingsfrist: tirsdag 25. mai kl. 12.00 

De som er påmeldt vil få tilsendt en link til medlemsmøtet.

Last ned kalenderevent for arrangementet her.

Agenda

Referat fra medlemsmøte 15.10.2020

Søknad om medlemskap

Jonathan Laurits Kiersch

- Inge Bjørn Myrset

Meddelelser

Eventuelt

 

Foredrag: Pensjonsutvalget – utvalgte aktuarielle problemstillinger ved Steinar Fuglevaag, Spesialrådgiver - forhandlingsenheten i Fagforbundet og medlem av Pensjonsutvalget

Regjeringen oppnevnte 12. juni 2020 et utvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. For å sikre et robust og forutsigbart pensjonssystem, må hovedprinsippene i pensjonsreformen ligge fast over tid. På enkelte punkter er det imidlertid behov for å videreutvikle innretningen av pensjonssystemet for å sikre måloppnåelsen. På denne bakgrunn er det oppnevnt et utvalg som skal beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås. Utvalget skal videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Utvalget skal konsentrere sin utredning om folketrygdens alderspensjon og ev. grenseflater mot andre ordninger, og bes særskilt se på følgende punkter:

  • Pensjonssystemet og insentiver til arbeid
  • Økonomisk og sosial bærekraft
  • Aldersgrensene i folketrygden
  • Levealdersjustering
  • Minstenivå
  • Regulering av pensjoner under utbetaling

Å snakke om pensjon regnes ikke akkurat som et sjekketriks. Men når Steinar Fuglevaags navn står på plakaten, er det stinn brakke.

Klikk deg inn og hør Steinar Fuglevaag, Spesialrådgiver - forhandlingsenheten i Fagforbundet og medlem av Pensjonsutvalget. Her møter en selvutnevnt hobbyaktuar de ekte aktuarene. Steinar Fuglevaag vil gi oss status på arbeidet så langt, og sin vurdering av hovedutfordringene, og komme med ønsker/innspill på vinklinger og kunnskap som Aktuarforeningen kan bidra med. 

Som kjent har foreningen etablert en ekspertgruppe som følger Pensjonsutvalgets arbeid, og disse vil også melde inn aktuelle tema / spørsmål til foredraget.

 

Steinar Fuglevaag, Spesialrådgiver - forhandlingsenheten i Fagforbundet og medlem av Pensjonsutvalget

Steinar Fuglevaag, Spesialrådgiver - forhandlingsenheten i Fagforbundet og medlem av Pensjonsutvalget

Sted

Online