Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening

torsdag 16.03.2023 16:30-22:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Oslo torsdag 16. mars

Påmeldingsfrist: tirsdag 7. mars kl. 12.00 

Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00

Medlemsmøte og faglig tema 17:00-18:30

Middag 18:30-21:00

 

Agenda

  1. Referat fra medlemsmøte 16. februar 2023
  2. Meddelelser
  3. Informasjon fra fagkomite Skade ved Mats Sollie
  4. Rapport fra studietur til München ved Norske Studenters Aktuarforening
  5. Eventuelt

Foredrag: NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem – Hva ligger i forslaget og hvordan påvirker det pensjon og forsikring?
ved Gro Forsdal Helvig og Nikolai Smith fra Deloitte

Gro Forsdal Helvik

Gro Forsdal Helvik, Advokat/ Partner Deloitte Advokatfirma AS

Gro leder arbeidsrettsavdelingen i Deloitte Advokatfirma og er spesialisert innenfor privat og offentlig pensjon. Hun har i mer enn 20 år levert pensjonsrådgivning til både private og offentlige kunder knyttet til individuelle og kollektive pensjonsavtaler, AFP, SPK og folketrygden. Hun bistår regelmessig sine kunder med rådgivning knyttet til pensjonsordninger i forbindelse med endringer, omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser både i privat og offentlig sektor.

Gro har i hele sin yrkesaktive karriere vært rådgiver til norske og internasjonale kunder som i utstrakt grad innebærer en kombinasjon mellom arbeidsrett, pensjonsrett og skatterett.

Nikolai Nitschke Smith

Nikolai Nitschke Smith, Adv.flm/ Director Deloitte Advokatfirma AS

Nikolai er spesialisert innenfor internasjonal beskatning, trygd og lønnsrapportering for norske og internasjonale selskaper, og har mange års erfaring med skatterådgivning knyttet til norske og utenlandske incentivordninger og pensjonsordninger.

Nikolai har over 15 års erfaring som  skatterådgiver, der han arbeidet to og et halvt år i Skatteetaten ved Oslo Skattekontor, før han begynte i Deloitte i 2007.

Nikolai er i kjerneteamet til Deloitte Advokatfirma som har inngående innsikt i Torvik-utvalgets innstilling til skattereform.

Sted

DnB

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway