Etikkseminar 2023

Etikkseminar 2023

torsdag 12.10.2023 09:00-16:00

Den Norske Aktuarforening arrangerte seminar i profesjonsetikk oktober

Agenda for dagen

09.00-09.10 Velkommen fra styret i DNA

09.10-10.00 Aktuarforeningens etiske regler ved Morten Harbiz

10.00-11.30 Etikk og mislighetsrisiko

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Etiske dilemmaer og diskusjoner

13.15-13.30 Pause

13.30-14.00 Kontroll og risikokultur

14.00-15.45 Etiske dilemmaer og diskusjoner fortsetter

15.45-16.00 Avslutning

 

Seminaret blir holdt i EY sitt lokale på Stortorvet i Oslo, vis-s-vis Oslo Domkirke

 

Ole Jakob Øglænd

Ole Jakob Øglænd

Associate Partner, Forensic & Integrity Services

Emil Mogstad

Emil Mogstad

Senior Manager, Aktuar, leder Insurance Risk Management

Sted

EY

Stortorvet 7, 0155 Oslo