Medlemsmøte i Bergen, tirsdag 20. september

Medlemsmøte i Bergen, tirsdag 20. september

tirsdag 20.09.2022 17:00-22:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Bergen tirsdag 20. september

Påmeldingsfrist: mandag 12. september kl. 12.00 

Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00

Medlemsmøte og foredrag 17:00-18:30

Middag 18:30-22:00

 

Aktuarstudenter ved Universitetet i Bergen er også hjertelig velkomne.

 Agenda

  1. Referat fra medlemsmøte 8. september 2022
  2. Meddelelser
  3. Presentasjon av arbeidet knyttet til boken «Statistical Modeling Using Local Gaussian Approximation» ved professor Bård Støve
  4. Status rundt aktuarutdanningen / masterprosjekter - Universitetet i Bergen ved professor Bård Støve
  5. Eventuelt

Foredrag: Solvens II og IORP II – aktuararbeid og risikostyring i livselskaper og pensjonskasser ved Egil Heilund

Liv- og skadeselskaper har vært underlagt Solvens II siden 2016. Fra 1.1.2023 blir norske pensjonskasser underlagt IORP II-direktivet, som bygger på Solvens II-regelverket. Hva er erfaringene med Solvens II i forsikringsselskapene, og hvordan forventer vi at IORP II vil bli implementert i pensjonskassene?

 

Egil Heilund (f. 1967) er konserndirektør for Aktuar & Risk Management i Gabler, som leverer aktuar- og risikostyringstjenester til forsikringsselskaper og pensjonskasser. Han er utdannet aktuar og tidligere jobbet i store norske og nordiske livsforsikringsselskaper som ansvarshavende aktuar og CRO (Chief Risk Officer).

  • Egil Heilund

Sted

DNB

Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!