Aktuarfokus og årsmøte 2024

Aktuarfokus og årsmøte 2024

torsdag 15.02.2024 09:00-20:00

Aktuarfokus torsdag 15. februar 2024 kl. 09.00 – 17:00 på Thon Hotel Opera (Dronning Eufemias gt 4)

Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar aktuarene og forsikringsbransjen. Seminaret gir 7 poeng for internasjonalt godkjent aktuar

08.30 – 09.00

Registrering med kaffe

09.00 – 09.05

Velkommen/innledning

Trond Killi, leder i Den Norske Aktuarforening

09.05 – 09.55

Hvordan jobber finanskomiteen med pensjons- og forsikringssaker

Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen

09.55-10:45

Hvordan takler vi Eldrebølgen?

Ulf Andersen, Statistikksjef i NAV

10:45– 11:05

Kaffepause

11:05-11:30

Utdeling av Aktuarprisen 2022 med foredrag ved vinner Walther Neuhaus

Walther Neuhaus, Aktuar Zabler-Neuhaus AS

11:30-12:30

Lunsj

12:30-13:15

En status på den økonomiske situasjonen i 2024

Knut Anton Mork

13:15-13.30

Beinstrekk

13:30-14:15

Om drap - tallenes tale

Vibeke K. Ottesen, Evolusjonspsykolog, samfunnsforsker og kriminolog

14:15-14:45

Kaffepause

14:45-15:45

Hvordan og hvorfor utfordre etablerte sannheter?

Bjørn Olav Jahr, journalist i Svarttrost Produksjoner

15:45-16.00

Beinstrekk

16:00-16:50

Cyber-sikkerhet

Roar Thon, Norsk Sikkerhetsmyndighet

16:50-17:00

 Avslutning

Trond Killi, leder i Den Norske Aktuarforening


Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 9. februar 2024.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

Antall plasser er begrenset. Innen påmeldingsfristen vil medlemmer prioriteres ved for mange påmeldte.

 

Undergang

Gi beskjed til administrasjonssekretæren på admin@aktfor.no hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta på seminaret og/eller måltidet etter årsmøtet. Gi også beskjed om en annen kommer istedenfor den som er påmeldt.

 

Medlemsmøte og årsmøte

Kl. 17:15 avholdes på samme sted medlemsmøte med påfølgende årsmøte og middag. Deltakelse på selve årsmøtet er gratis og trenger ingen forhåndspåmelding. Middagen har særskilt påmelding. Både årsmøte og middag er begrenset til medlemmer av DNA og andre aktuarforeninger.

 

Overnatting Hotel Thon Opera

Rom inkl. frokost kan bestilles på nettstedet.  

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde

Stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen

Heidi representer Høyre på Stortinget og har vært medlem av Finanskomiteen siden 2021. Hun var også medlem i Finanskomiteen mellom 2013 og 2017. I mellomtiden var hun medlem, Arbeids- og sosialkomiteen som blant annet andre nestleder. Hun har en fartstid fra Stortinget som strekker seg helt tilbake til 1993.  Hun har blant annet vært medlem av Stortingets delegasjon til Nordisk råd, delegat i FNs generalforsamling, varamedlem i Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen samt medlem i Europautvalget.

Ulf Andersen

Ulf Andersen

Statistikksjef i NAV

Ulf Andersen har vært statistikksjef i NAV i 9 år, med øverste ansvar for alt etaten produserer og publiserer av statistikk. Tidligere har han blant annet vært Adm. dir. i MMI (nå Ipsos). Han er en mye brukt foredragsholder, og er talsperson for NAV i media.

Om foredraget:

Norge har en stor og omfattende samfunnsutfordring foran seg med aldringen av befolkningen som kommer til å påvirke arbeidsmarkedet i svært stor grad. 98,5 prosent av all befolkningsvekst i 2050 sammenlignet med i dag er blant personer 67 år og eldre. Hvordan skal vi håndtere det?

Walther Neuhaus

Walther Neuhaus

Aktuar Zabler-Neuhaus AS

Aktuarprisen 2022 med foredrag ved vinner Walther Neuhaus

Walther er utdannet aktuar ved Universitetet i Oslo i 1982 og tok sin Ph.D. i forsikringsmatematikk i 1988. Hans interesseområder er skadekostnadsestimering, utligningssystemer og kredibilitetsteori. Han har holdt en rekke stillinger innenfor norsk skadeforsikring og en i Australia. I dag jobber han som uavhengig konsulent for skadeforsikringsselskaper i Norge. Han underviser også på Master of Actuarial Science-programmet ved Universitetet i Lisboa. Walther er grunnlegger og partner av Alambra Consulting, Lda. i Lisboa.

Abstrakt:

Traditional claim estimation in general insurance works with accident year cohorts and development patterns. For the impending International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Insurance Contracts and often for reinsurance purposes, claim estimates must be split by contract year. This paper proposes to add contract year as a cohort classifier and to adjust the development patterns accordingly. To this end, we use the continuous time models of Hesselager and Norberg. Having contract year as an additional cohort classifier, display of claim estimates by contract year and/or accident year becomes a simple matter of summation across the appropriate dimensions. The continuous time model also enables us to derive mutually consistent development patterns for discrete time intervals of different length, such as years and quarters. In addition to delivering consistent development patterns in discrete time, continuous time modelling offers the advantage of requiring only a fixed number of model parameters. Although most of the derivations in this paper are explained in terms of claim numbers, the mechanics can also be applied to claim payments.

Knut Anton Mork

Knut Anton Mork

Knut Anton Mork har en unik bakgrunn som kombinerer solid akademisk innsikt med lang erfaring fra næringslivet. Etter høyere avdelings siviløkonomeksamen ved NHH dro han til USA, der han ble tildelt doktorgraden ved prestisjetunge Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 1977. Til sammen tilbrakte han 16 år i USA som forsker ved MIT og som professor ved University of Arizona og Vanderbilt University. I løpet av denne tiden gjorde Knut Anton seg verdenskjent for sin forskning omkring oljeprissjokket. Han vendte tilbake til Norge i 1990 som forsker ved stiftelsen SNF og professor ved Handelshøyskolen BI.

I 1995 gikk han over i finansbransjen, og i 1996 startet han som sjeføkonom i Handelsbanken, hvor han ble værende til oppnådd aldersgrense i 2016. Det var i disse årene han ble han kjent som ledende ekspert ikke bare på norsk og nordisk økonomi, mens også global økonomi, med spesiell kompetanse på USA og Kina. I tillegg til å lede Norges Bank Watch i 2007 og 2014 har Mork vært med på to regjeringsoppnevnte utvalg. I 2014-2015 skulle utvalget vurdere praktiseringen av den norske handlingsregelen, og i 2016 ledet Mork evalueringen av aksjeandelen i Oljefondet. Han har også gjort seg kjent som en uredd samfunnsdebattant.

Mange av Morks forskningsarbeider er blitt publisert i anerkjente, internasjonale akademiske tidsskrifter som Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Journal of Economic and Business Statistics og The Energy Journal. ork har også forfattet flere lærebøker i makroøkonomi på både norsk og engelsk.

Vibeke K. Ottesen

Vibeke K. Ottesen

Evolusjonspsykolog, samfunnsforsker og kriminolog

Om drap - tallenes tale

Vibeke Ottesen har MSc in Criminology & Criminal Justice fra University of Edingburgh og MPhil og PhD in Psychology fra Universitetet i Oslo. Siden 2008, har hun forsket på drap, og siden 2012 har hun gjort denne forskningen som gjesteforsker ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitetet i Oslo. I hennes vitenskapelige arbeide, både utvikler hun evolusjonspsykologiske perspektiv på drap og tester disse opp mot drap i Norge, for å identifisere meningsfylte drapskategorier og deres særegne kjennetegn for gjerningspersoner, ofre og omstendigheter. Hun blir til tider brukt som sakkyndig vitne i rettssaker som omhandler drap, og som konsulent hos ulike politidistrikt i anledning etterforskningen av grov vold og drap. 

Ottesen har vært førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen (2018-2019 og 2021-2022), fagredaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening (2019-2021), og har vært faglærer i en rekke emner ved universitetet og høyskoler.

Ottesen er en aktiv fagformidler i offentligheten, som freelance foredragsholder, samfunnsdebattant og fagekspert i media

Bjørn Olav Jahr

Bjørn Olav Jahr

Bjørn Olav ble uteksaminert som samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 1996. Bjørn Olav Jahr er journalist i Svarttrost Produksjoner. I 2003 vant han han  SKUP-prisen , norsk presses pris for fremragende undersøkende  journalistikk, for opprullingen av  Finance Credit -saken. Siden 2022 er han tildelt Åpenhetsprisen, Den Store Journalistprisen, Fritt Ords Honnør og Rettssikkerhetsprisen for sitt banebrytende arbeid med to av de mest omtalte drapssakene i norsk historie – Birgitte Tengs-saken og Baneheia-saken.

Bjørn Olav Jahr har jobbet med formidling siden 1996. Han har jobbet som journalist i blant annet Kapital og Magasinet Dagbladet, 12 år som redaktør i Gyldendal Norsk Forlag og skrevet fem bøker: “Smarte skurker – grådige gubber … historien om Finance Credit” (2005), “Rus og Rolex. Historien om en narkoman i hvit snitt” (2009), “Hvem drepte Birgitte Tengs?” (2015), “Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet” (2017) og “Prosessen mot Viggo Kristiansen” (2021). Siden 2022 har Bjørn Olav publisert fire podkaster; «Gåten Jan Helge Andersen», «Tabbene i Tengs-saken», «Jahr gransker Baneheia» og «Ankesaken mot Johny Vassbakk», alle gjennom Svarttrost Produksjoner.

Bjørn Olav foreleser jevnlig om kritisk undersøkende journalistikk der dette med å utfordre etablerte sannheter er det helt sentrale. Bjørn Olav forteller hvordan han tilnærmer seg mennesker i krise, utfordrer maktpersoner, ser etter strukturelle sammenhenger og sporer opp vesentlig informasjon.

Roar Thon

Roar Thon

Roar Thon er Fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003.  Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. Roar er en sentral formidler av sikkerhetsfaget i Norge og en prisbelønnet sikkerhetsrådgiver og foredragsholder.  Med over 2.000 foredrag i NSMs tjeneste, er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere.

Roar ble i 2012 tildelt ITAKT* prisen for sitt engasjement og evne til å formidle sikkerhet. I 2018 ble han tildelt OSPA** prisen som årets «fremragende sikkerhetsrådgiver».

*ITAKT – Internet og Telekombransjens Anti-Kriminalitets tiltak

**OSPA – Outstanding Security Performance Award

 

Sted

Thon Hotel Opera

Dronning Eufemias gate 4, 0154 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!