Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 12. mai

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 12. mai

torsdag 12.05.2022 16:30-22:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Oslo torsdag 12. mai

Påmeldingsfrist: tirsdag 3. mai kl. 12.00 

Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00

Medlemsmøte og foredrag 17:00-18:30

Middag 18:30-22:00

  

Agenda

  1. Referat fra medlemsmøte 17. mars 2022
  2. Meddelelser
  3. Forslag til vedtektsendring §4 – 1. avsnitt:

Foreningen skal ha fagkomiteer som skal støtte styret i arbeidet med å planlegge og gjennomføre foreningens faglige aktiviteter, herunder etterutdanning. Fagkomiteene bør inndeles etter fagområdene liv/pensjon, skade, finans/risikostyring og data science. Fagkomiteenes medlemmer oppnevnes av styret.

Notat om forslag til vedtektsendring kan lastes ned etter innlogging. 

Forslaget ble vedtatt på medlemsmøtet 17. mars. For at endringen skal være gyldig må forslaget vedtas på nytt med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

    4. Finanstilsynet orienterer ved Seksjonssjef Runa Kristiane Sæther, Finanstilsynet

    5. Eventuelt

Foredrag: Sorte Svaner eller den Nye Normalen? Ukraina, Geopolitisk Risiko og Markedet ved Asle Toje.

Hvordan vil krigen i Ukraina påvirke den globale økonomien og globaliseringen? For å svare på dette har vi invitert Asle Toje, som er nestleder i Nobelkomiteen og en ekspert på geopolitikk til å snakke om bakgrunnen for konflikten i Ukraina, hva vi har lært så langt og hva konsekvensene kan være for markeder ute og hjemme.

Asle Toje

Asle Toje, Nestleder Den Norske Nobelkomite

Asle Toje (f. 1974) er tidligere forskningssjef ved Norsk Nobelinstitutt i Oslo, og nåværende medlem av den norske Nobelkomiteen. Etter å ha avlagt doktorgrad i internasjonal politikk i Cambridge (2006) har Toje forelest og undervist ved universiteter i Norge og andre land. Blant hans vitenskapelige arbeider er Will China's Rise Be Peaceful?  (Oxford University Press, 2018) America, the EU and Strategic Culture (London, Routledge, 2008) og The European Union as a Small Power (London, Macmillan, 2010). Toje er spaltist og en ofte brukt kommentator i internasjonale medier.

Sted

DnB

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway