Etikkseminar 2021

Etikkseminar 2021

torsdag 30.09.2021 09:00-16:00

Den Norske Aktuarforening arrangerer seminar i profesjonsetikk torsdag 30.09.2021 på Felix Konferansesenter i Oslo

Den Norske Aktuarforening avholder seminar i profesjonsetikk torsdag 30.09.2021 kl. 09.00-16.00 på Felix Konferansesenter i Oslo. EY vil stille med innledere som skal gi en introduksjon til etikk og dilemmaer i arbeidslivet, og vil lede gruppediskusjoner om enkelte problemstillinger. Morten Harbitz foredrar om det nye etiske regelverket i Den Norske Aktuarforening. Seminaret starter kl. 09:00 og varer til kl. 16:00.

Benytt muligheten til å bli bevisst din rolle som aktuar, og sammen med andre interesserte aktuarer øve på hvordan du kan håndtere etiske problemstillinger. Dette er noe alle medlemmene bør være gjennom og vi oppfordrer de som ikke har tatt det til å melde seg på.

Vi minner om at gjennomgått etikkseminar er obligatorisk for å bli internasjonalt kvalifisert.

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist er 16. september.

Se også vedlagte Hygiene- og smitteforebyggende tiltak i forbindelse med Covid-19, Corona

Sted

Felix konferansesenter

Bryggetorget, Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!