Fagseminar skadeforsikring - Klimaendringer, ESG og ny naturskadepool

Fagseminar skadeforsikring - Klimaendringer, ESG og ny naturskadepool

tirsdag 31.05.2022 09:00-16:15

Fagkomité Skade i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til seminar om klimaendringer, ESG og naturskadepoolen på Felix Konferansesenter

Fagkomité Skade i Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til seminar om klimaendringer, ESG og naturskadepoolen.

Tema for seminaret er hvordan klimaendringer påvirker forsikringsbransjen og aktuaryrket. Vi har invitert 5 foredragsholdere fra inn- og utland for å gå gjennom hvordan klimaendringer påvirker risikomodellering, prising og rapportering av ESG (Environmental, Social & Governance). Samtidig har Justis- og beredskapsdepartementet lagt frem lovproposisjon om endringer i lov om naturskadeforsikring. Hvordan vil den nye naturskadepoolen se ut, og hvor godt tilpasset er den nye ordningen til klimaendringer? Vi tar også et blikk på hvordan poolordninger er organisert innenfor marine forsikring og hvordan disse fungerer sammenlignet med naturskadepoolen.

09:00 – 09:15

Velkommen

Mats Sollie, leder i Fagkomité Skade

09:15 – 10:45

ESG and Climate change

Sharanjit will discuss aspects of the latest science from IAA and the International Panel on Climate Change (IPCC). Sharanjit will discuss some of the actuarial work he has been doing on climate change, including adjusting catastrophe models for climate risk and assessing risks to banks and general insurers.

Sharanjit Paddam, Climate & ESG Risk, Finity Consulting, Sydney (virtual)

10:45 – 11:00

Pause

11:00 – 12:30

Modelling of Natural Catastrophes in Norway

We explore the Natural disaster landscape in Norway and the techniques available to model Natural perils. We will also discuss possible impact of climate changes in the region and the associated emerging perils.

Florent Scarabin, Managing Director, Actuary SDA at Guy Carpenter, Stockholm

 

12:30 – 13:30

Lunsj

13:30 – 14:30

Risikomodell for vannskader basert på bygningsegenskaper, meteorologi og topografi

I samarbeid med Gjensidige har Norsk Regnesentral utviklet en høyoppløselig risikomodell for forekomsten av ytre vannskader på bygninger. Basert på lokale klimatiske forhold og topografi, samt bestemte egenskaper ved en bygning, kan vi beregne den underliggende risikoen for vannskader på enhver lokalitet i hele Norge. Videre gir rammeverket mulighet for å evaluere risikokomponentene knyttet til klima og topografi mellom forskjellige steder, individuelt eller i kombinasjon. 

Risikomodellen er tilpasset på historiske data og definerer direkte skaderisikoen i et nåværende klima. Ved å erstatte klimaet i den tilpassede modellen med framskrivninger fra en rekke klimamodeller har vi beregnet framtidig risiko for vannskader for periodene 2031-2060 og 2071-2100.

Arbeidet ligger til vurdering for presentasjon som en diskusjonsartikkel i Journal of the Royal Statistical Society: Series C.

Ola Haug, Seniorforsker ved Norsk Regnesentral

14:30 – 14:45

Pause

14:45 – 15:30

Ny Naturskadepool

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt frem lovproposisjon om endringer  i lov om naturskadeforsikring. Hvordan fungerer ordningen i dag og hvordan er det foreslått i lovproposisjon 62L? Presentasjonen vil gå nærmere inn på det praktiske rundt forvaltning av dagens ordning; medlemskap, avregning, styreform og utvalgsstruktur. I tillegg vil det gis nærmere redegjørelse for hvordan den foreslåtte ordningen (ref. også NOU 2019:4) kan bli organisert. Det vil også gis praktiske eksempler fra Gjerdrum-skredet i desember 2020.

Synnøve Bjerved Folkvord, Skadesjef for Norsk Naturskadepool

15:30 – 16:00

Poolordninger for marine forsikring

Norge er en ledende skipsnasjon og verdensledende innen sjøforsikring. Ansvarsdekningen (P&I) er ordnet via et pool-samarbeid, som videre er beskyttet av en verdens største reassuranseavtaler. Presentasjonen sammenligner ordningen med naturskadepoolen, samt gir innsikt i ferske utviklingstrekk som viser sjøforsikringens viktige betydning i verdensøkonomien.

Otto Rendedal, Vice President, Pricing Actuary at Skuld

16:00 – 16:15

Oppsummering

 

Seminaret gir 7 poeng for internasjonalt godkjent aktuar.

 

Påmelding

Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:

www.aktfor.no senest 24. mai 2022.

Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Sharanjit Paddam

Sharanjit Paddam - ESG and Climate change

Sharanjit is a Principal at Finity Consulting, with nearly 30 years’ experience in actuarial consulting in the UK and Australia, and as a senior executive at global general insurers. He leads Finity’s climate and ESG risk practice, advising banks, insurers, investors and asset owners on assessing, managing, reporting and developing strategy on climate and ESG risk. Previously Group Head of ESG Risk at QBE Insurance, Sharanjit initiated and lead the Climate Measurement Standards Initiative, a collaboration between Australia’s largest banks, insurers and asset owners with leading climate scientists to develop guidance on climate risk scenario analysis for financial services firms. He was awarded Risk Manager of the Year in 2020 by the Climate Alliance and received the Institute of Actuaries of Australia’s Distinguished Service Award in 2021 in recognition of his service on the Institute’s Climate Change Working Group. He is a contributing author to IPCC AR6 WG II report and the WGI report Climate Science: A Summary for Actuaries.

Ola Haug

Ola Haug - Risikomodell for vannskader basert på bygningsegenskaper, meteorologi og topografi

Ola Haug er seniorforsker ved Norsk Regnesentral, avdeling for statistisk analyse og maskinlæring. Han arbeider med både anvendte og teoretiske problemstillinger for forvaltning og privat sektor. Gjennom en årrekke har han vært involvert i prosjekter knyttet til transport, nettverksmodeller, samt klima og effekter av klimaendringer. Ola er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk ved NTH i 1993.

Florent Scarabin - Modelling of Natural Catastrophes in Norway

Florent Scarabin works as an actuary at reinsurance broker Guy Carpenter in Stockholm. He currently heads the Nordic GC Analytics team and has 20 years of experience in modelling insurance risk including Catastrophe risk in the region. Florent holds a Master’s degree in Mathematical Statistics, is a qualified Swedish Actuary and qualified Swedish Financial Analyst.

Synnøve Bjerved Folkvord

Synnøve Bjerved Folkvord - Ny Naturskadepool

Synnøve Bjerved Folkvord er skadesjef for Norsk Naturskadepool. Hun har utdanning innen økonomi og ledelse fra BI og har 14 års erfaring fra skadeoppgjør i forsikringsselskap. Synnøve har jobbet i 10 år i Norsk Naturskadepool.

Otto Rendedal

Otto Rendedal - Poolordninger for marine forsikring

Otto Rendedal er utdannet cand.scient. med aktuarkompetanse fra Universitet i Oslo i 1997, og har 25 års erfaring fra aktuarstillinger i norsk og nordisk skadeforsikring. Han har tidligere jobbet for Finans Norge, Gjensidige og If før han begynte i Skuld i 2016 som Vice President, Pricing Actuary.

Sted

Felix Konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!