Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 08. september

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 08. september

torsdag 08.09.2022 16:30-22:00

Vi inviterer til medlemsmøte i DNBs lokaler i Oslo torsdag 08. september

Påmeldingsfrist: tirsdag 30. august kl. 12.00 

Kake/frukt og mingling kl 16:30-17:00

Medlemsmøte og faglig tema 17:00-18:45

Middag 18:45-22:00

Aktuarstudenter ved Universitetet i Oslo er også hjertelig velkomne.

Agenda

 1. Referat fra medlemsmøte 12. mai 2022
 2. Søknad om medlemskap
  • Tine Løken
  • Jon Randby Kristensen
  • Arne Ladstein Waagbø
  • Håkon Nordtorp
 3. Internasjonalt kvalifiserte medlemmer
  • Tormod Teig
  • Arne Ladstein Waagbø
 4. Meddelelser
 5. Eventuelt

Høring: NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Et pensjonssystem må være både sosialt og økonomisk bærekraftig.

Fordeling av sosiale goder og økonomiske utgifter mellom generasjoner er en viktig diskusjon.

 

I NOU-en foreslås det blant annet å innføre en normert pensjonsalder som skal øke ettersom levealderen øker, forbedret regulering av minstepensjon til 67 år og noe mer skjerming av alderspensjon til uføre.

 

NOU-en inneholder også andre interessante diskusjoner og forslag til videre utredninger.

 

Sissel Rødevand og Erik Falk vil gi en orientering om hovedinnholdet i utredningen og arbeidet med høringsuttalelse fra foreningen, og det blir lagt opp til innspill fra foreningens medlemmer.

 

Sissel Rødevand

Sissel Rødevand, leder av fagkomite Fagkomité Liv/Pensjon og høringsgruppen

 

Sissel er partner i Actecan. Hun har erfaring fra forsikringsbransjen siden 1988 og har deltatt i en rekke offentlige utvalg knyttet til utformingen av pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon. Sissel er også tidligere leder av Aktuarforeningen. 

Erik Falk

Erik Falk, direktør for Aktuar og produkt i KLP

 

Erik er Direktør for Aktuar og produkt i KLP. Han var ferdig utdannet aktuar 1994 og har i KLP blant annet jobbet mye med tilpasninger og analyser av endringer i offentlig tjenestepensjon. Erik er også tidligere formann i Aktuarforeningen.

Sted

DnB

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!