Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 24. oktober

Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 24. oktober

torsdag 24.10.2019 16:30-22:00

Agenda

1. Referat fra medlemsmøte 12. september

2. Søknad om medlemskap
a. Eivind Kvitstein
b. Simen Holter
c. Emmanuel Coffie
d. Erik Smidt Sagstuen

3. Internasjonalt kvalifiserte medlemmer
a. Magne Paulsen
b. Erik Smidt Sagstuen

4. Meddelelser

5. Ny hjemmeside

6. Eventuelt

7. Finanstilsynet orienterer. v/ Seksjonssjef Hege Bunkholt Elstrand

8. Foredrag: Når bør man ta ut alderspensjon, alle forhold tatt i betraktning?, v/ Ole Christian Lien, seksjonssjef og ekspert på pensjonsområdet, NAV

Etter møtet blir det fellesmåltid. Måltidet er gratis.

alderspensjon

Ole Christian Lien

Når bør man ta ut alderspensjon, alle forhold tatt i betraktning?, v/ Ole Christian Lien, seksjonssjef og ekspert på pensjonsområdet, NAV

finanstilsynet

Hege Bunkholt Elstrand

Finanstilsynet orienterer. v/ Seksjonssjef Hege Bunkholt Elstrand

Sted

DnB Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!