Etikkseminar 2019

mandag 12.08.2019 09:00-16:00

Den Norske Aktuarforening arrangerte seminar i profesjonsetikk torsdag 12.09.2019 på Felix Konferansesenter i Oslo

Seminar i profesjonsetikk

Den Norske Aktuarforening avholdt seminar i profesjonsetikk torsdag 12.09.2019 på Felix Konferansesenter i Oslo. EY stilte med innledere som ga en introduksjon til etikk og dilemmaer i arbeidslivet, og ledet gruppediskusjoner om enkelte problemstillinger. Morten Harbitz holdt foredrag om det etiske regelverket i Den Norske Aktuarforening.

Vi minner om at gjennomgått etikkseminar er obligatorisk for å bli internasjonalt kvalifisert. Seminaret er derfor gratis for de som ikke er internasjonalt kvalifisert, men vil koste kr 1.000 for andre medlemmer. Vi gjør oppmerksom på at det kan være vel anvendt tid også for mer erfarne aktuarer å få frisket opp bevisstheten om etiske problemstillinger som måtte inntreffe.

Sted

Felix konferansesenter

Bryggetorget, Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!