Høring - samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger

Høring - samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger

mandag 22.02.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Arbeids- og sosialdepartementet har 2. februar 2021 sendt forslag om endringer i folketrygdloven om at det ikke skal gjøres avkortning i dagpenger for personer som samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger på alminnelig høring. Høringsfristen er allerede 20. mars 2021.

 

Forslaget kan i sin helhet finnes her.

 

Foreningen tar sikte på å avgi høringsuttalelse. Fagkomité Liv/Pensjon ved leder Hans Michael Øvergaard er ansvarlig.

 

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 5. mars 2021. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, hans.michael.overgaard@klp.no