Gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

tirsdag 22.10.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet har 24. juni 2019 sendt på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II)

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 24. oktober 2019. Forslaget kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 3. oktober 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.