Brev om bufferfond til Finansdepartementet

Brev om bufferfond til Finansdepartementet

mandag 19.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Behov for ytterligere presiseringer i regelverket for bufferfond for fripoliser - raskt

Den Norske Aktuarforeningen (DNA) viser til nylig vedtatte forskriftsendringer knyttet til innføring av bufferfond for private garanterte produkter. Finanstilsynet har sitt oversendelsesbrev til Finanstilsynet med forslag til disse forskriftsendringene nevnt et par punkter der det kunne vært gjort ytterligere presiseringer i forskrift, men der de ikke har hatt tid eller kapasitet til å vurdere disse. Videre vil vi vise til at DNA i sin høringsuttalelse på høring om regelverket for garanterte produkter i 2020 og innspill til Finanskomiteen i Stortinget i 2023, der vi har kommet med forslag og anmodninger om at enkelte forhold bør reguleres.

Hele brevet kan leses her