Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool.

Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool.

fredag 24.05.19 Skrevet av Dbate

Høring om organisering av norsk naturskadeforsikring

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2019 på høring NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. Utredningen gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet.

Fagkomité Skade har vært ansvarlig for å utarbeide høringsuttalelse. Du finner den her