Høringsuttalelse – kommunal pensjonsordning for Den norske kirke

Høringsuttalelse – kommunal pensjonsordning for Den norske kirke

torsdag 07.09.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Finansdepartementet

                                                                                                          Dato 31.08.2023

                                                                                                          Deres ref.: 22/1499

 

Høringsuttalelse – kommunal pensjonsordning for Den norske kirke

Finansdepartementet har sent på høring et forslag til forskrift som åpner for at rettssubjektet Den norske kirke kan opprette kommunal pensjonsordning for sine ansatte. Det foreslås at adgangen til å ha kommunal pensjonsordning skal gjelde for en periode på om lag 10 år, og at dette nedfelles i en forskrift.

Pensjonsordningene i Statens pensjonskasse og de kommunale tjenestepensjonsordningene er innholdsmessig tilnærmet identiske. Den Norske Aktuarforening (DNA) vil ikke uttale seg om det juridiske knyttet til om en tillatelse for den norske kirke til å opprette en kommunal tjenestepensjon og om dette må nedfelles i en forskrift eller om tillatelse kunne vært gitt på annen måte.

Vi stiller imidlertid spørsmål ved om det er behov for å gi tillatelsen for en tidsbegrenset periode, og om denne perioden ev. kunne vært lenger eller ubegrenset for ikke å tvinge kirken over på annen tjenestepensjon innen 10 år, eller tvinge kirken til slik overgang på et tidspunkt som viser seg å være ugunstig.

 

Med vennlig hilsen

Den Norske Aktuarforening

Trond Killi

Leder