Høring - endring i forskrift om beregning av lønnsveksten ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon

Høring - endring i forskrift om beregning av lønnsveksten ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon

torsdag 01.04.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Innspill til høring fra Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.

 

Høringsfrist: torsdag 8. april 2021.

 

Medlemmer av DNA kan gi innspill til leder av fagkomité for liv og pensjon, Hans Michael Øvergaard,  innen søndag  4. april.

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2842035.