Høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høring fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

torsdag 07.09.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Høringsnotat om endringer i forskrifter til samordningsloven mv. – nødvendige endringer som følge av etterlattereformen

Fagkomite Liv og Pensjon har nedsatt en høringsgruppe som har fått til 16. september å komme med utkast til høringssvar.

Evt innspill til høringen kan gis til Sissel, leder for Fagkomite Liv og Pensjon.

Høringsnotat er tilgjengelige her;