Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

onsdag 23.10.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 30. august 2019 på høring forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9. Formålet er å gi hjemmel til å fastsette en kapitaliseringsrente ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift.

Forslaget kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Skade ved Mats Sollie er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 4. november 2019. Innspill sendes til Mats Sollie, som er leder av fagkomité Skade.