Høringsuttalelse - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Høringsuttalelse - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

onsdag 23.10.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Høringsuttalelse til forslag til endring av skadeserstatningsloven § 3-9

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 30. august 2019 ut Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift.

Fagkomité Skade har vært ansvarlig for å utarbeide høringsuttalelse, og takk til høringsgruppen bestående av Warda Hadaoui, Petter Hansen og Mats Sollie (leder). Du finner høringsuttalelsen her.