Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon

Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon

mandag 06.01.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Arbeids- og sosialdepartementet har 20. desember 2019 sendt på høring forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler .

Forslaget kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for å vurdere om foreningen skal avgi høringsuttalelse, og utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 17. januar 2020. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.