Høringsuttalelse – endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

mandag 27.05.19 Skrevet av Dbate

Høringsuttalelse – endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStiftelse sendte 23. september 2019  enkelte endringer i NRS 6 Pensjonskostnader på høring. Regnskapsstandard (RS-gruppen) har vært ansvarlig for å utarbeide høringsuttalelse på vegne av Den Norske Aktuarforening. Forslaget og foreningens kommentarer kan i sin helhet finnes her.