Høring fra EIOPA: Forslag til endringer i Solvens II-regelverket

Høring fra EIOPA: Forslag til endringer i Solvens II-regelverket

fredag 15.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

EIOPA har publisert høringsnotat om forslag til endringer i Solvens II-regelverket.

Høringsfristen for innspill til EIOPA er 15. januar 2020. 

Forslaget kan i sin helhet finnes her.

Foreningen vil eventuelt gi sine kommentarer via Insurance Comittee i AAE, hvor intern høringsfrist er satt til 13. desember 2019.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 6. desember 2019. Innspill sendes til nestleder Stig Harry Olsen.