Høring - utredning om pensjon fra første krone og første dag

Høring - utredning om pensjon fra første krone og første dag

mandag 11.01.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet sendte 15. desember 2020 på høring en arbeidsgrupperapport om mulige endringer i reglene for privat tjenestepensjon

Forslaget kan i sin helhet finnes her.  Høringsfristen er 19. mars 2021.

 

Fagkomité Liv/Pensjon vil vurdere høringen og eventuelt etablere en høringsgruppe.  Har du innspill til høringen så send dette til leder for fagkomiteen Hans Michael Øvergaard, Hans.Michael.Overgaard@klp.no.

 

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 19. februar 2021. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard.