Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Høringsuttalelse – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

fredag 08.11.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Finansdepartementet sendte 24. juni 2019 på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II). Fagkomité Liv/Pensjon har vært ansvarlig for å utarbeide høringsuttalelse på vegne av Den Norske Aktuarforening. Takk til høringsgruppen ved Martin Lerudjordet, Christian Akselsen og Hans Michael Øvergaard (leder). Foreningens kommentarer finner du her