Høring - Nye regler for regulering av pensjon

Høring - Nye regler for regulering av pensjon

mandag 20.09.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling få en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten

Det foreslår Arbeids- og sosialdepartementet i et forslag sendt på høring 20.09.2021. Høringsnotatet følger opp Stortingets enstemmige vedtak om endret regulering av pensjoner. Med pensjonsreformen ble det innført nye reguleringsregler i folketrygden. Pensjon under utbetaling reguleres i dag med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Dette foreslås nå endret til at reguleringen skal skje med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

 

Høringsfrist 28.10.2021.

 

Foreslår nye regler for regulering av pensjon - regjeringen.no

 

Intern frist i foreningen er 15.10.2021. Forslag og innspill  sendes til leder fagkomite Liv og Pensjon Hans Michael Øvergaard på Hans.Michael.Overgaard@klp.no