Lovforslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Lovforslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter

onsdag 04.08.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Regjeringen har lagt frem et lovforslag om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter, som omfatter ytelsesbaserte pensjonsordninger og fripoliser fra slike ordninger. Endringene skal gi økt valgfrihet og fleksibilitet for kunder og pensjonsleverandører.  Den vesentligste endringen er utvidelser i grensene for å kunne redusere utbetalingstiden for fripoliser, både for pensjonsleverandørene og kundene. Regjeringen foreslår å åpne for at pensjonsleverandører kan tilby en kompensasjon for verdien av rentegarantien dersom fripoliseinnehavere ønsker å konvertere ordinære fripoliser til fripoliser med investeringsvalg. Til sist foreslås det en hjemmel for at Finansdepartementet i forskrift kan åpne før økt fleksibilitet i anvendelsen av avkastningsoverskudd på garanterte pensjonsprodukter. Aktuarforeningen støttet alle disse forslagene i sin høringsuttalelse. Vi vil nå se nærmere på lovforslaget i lys av vår høringsuttalelse, og særskilt vår betingede støtte til et felles bufferfond.

Høringsgruppens deltakere var: Håkon Johnsen, Sissel Rødevand, Trond Killi, Dag Raabe, Helene Bjørkholt  og Hans Michael Øvergaard (leder).

 

Saken oppdateres.