Utlysning av medlemmer til høringsgruppe

Utlysning av medlemmer til høringsgruppe

tirsdag 21.05.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Høring av utredning om endringer i reglene om standardisert utmåling av inntektstapserstatning til barn og standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven - kapitaliseringsrente

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring en utredning om endringer i reglene om standardisert utmåling av inntektstapserstatning til barn og standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Bakgrunnen for utredningen er at det tidligere er gitt regler om kapitaliseringsrenten som skal benyttes ved utmåling av personskadeerstatning etter skadeserstatningslovens alminnelige regler, jf. forskrift 26. august 2022 nr. 1482 om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven.

Fagkomité Skade utlyser medlemmer till en høringsgruppe for uttalelse på vegne av foreningen innen 20. august 2024.

Vi ber også medlemmene komme med innspill til Fagkomite Skade for en eventuell høringsuttalelse innen 10. august. Innspillene kan sendes til Sandra Brännstam (sandra@analytika.no)