Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

torsdag 23.06.22 Skrevet av Qingsheng Dong

NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt "NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem" på høring. Foreningen har satt ned en høringsgruppe. Vi ber alle medlemmene som har inspill ta kontakt med leder for fagkomite liv- og pensjon Sissel Rødevand (sissel.rodevand@actecan.no). Intern høringsfrist er satt til 1. Oktober 2022.