Endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler

mandag 27.05.19 Skrevet av Dbate

Finansdepartementet sendte 26. juni 2019 ut høring om endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler.

Fagkomité Liv / Pensjon har vært ansvarlig for å utarbeide høringsuttalelse på vegne av Den Norske Aktuarforening. Den er tilgjengelig her.