Mulig deltakelse i utredningsgruppen for bedre regulering av fripoliser

Mulig deltakelse i utredningsgruppen for bedre regulering av fripoliser

mandag 05.02.24 Skrevet av Qingsheng Dong

Aktuarforeningen har sendt brev til Finansdepartementet med forespørsel om deltagelse i arbeidsgruppen som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger knyttet til privat tjenestepensjon

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

 

                                                                                                          Dato 03.01.2024                                                                                                        

 

Mulig deltakelse i utredningsråd 

Den Norske Aktuarforening (DNA) viser til Finansdepartementets brev til NHO og LO 20.12.2023, der departementet inviterer disse organisasjonene til å delta i en arbeidsgruppe som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger knyttet til privat tjenestepensjon.

Departementet sier at det i tillegg vil etablere et utredningsråd bestående av representanter for arbeidslivets øvrige parter, pensjonsleverandørene og deres kunder, samt andre relevante fagmiljøer.

Vi mener at det er viktig å ha aktuarkompetanse inn i dette arbeidet, for å se sammenhenger mellom premietariffer, rammebetingelser for pensjonsleverandørene og effekter for kundene.

Aktuarforeningen ønsker derfor å stille med en aktuar fra foreningen i utredningsgruppen.

 

Med vennlig hilsen

Den Norske Aktuarforening

Trond Killi

Leder