Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

Høring - IFRS 17 Forsikringskontrakter

tirsdag 31.08.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet har publisert høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter - IFRS 17 Forsikringskontrakter

Finansdepartementet sender på høring høringsnotatet IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter - IFRS 17 Forsikringskontrakter. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Høringsfrist 01.10.2021.

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ifrs-17-forsikringskontrakter/id2865047/?expand=horingsbrev

 

Intern frist i foreningen er 23.09.2021. Forslag og innspill  sendes til leder IFRS17 Arbeidsgruppe Mats Sollie på mats.sollie@aksio.no