Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

lørdag 18.01.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet har 6. januar 2020 sendt utredning av endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter på høring

Forslaget kan i sin helhet finnes her. Dette er en viktig høring for foreningen.  

 

Fagkomité Liv/Pensjon og Finans vil samarbeide om å avgi høringsuttalelse, og utarbeide utkast til skriftlige kommentarer. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard vil lede høringsarbeidet.

 

Vi søker deltakere til høringsgruppen til dette viktige arbeidet. Har du lyst til å gi dine bidrag i et tverrfaglig samarbeid som kan påvirke fremtiden for kunder og leverandører av garanterte pensjonsprodukter, så tar du snarest kontakt med Hans Michael Øvergaard, Hans.Michael.Overgaard@klp.no eller telefon 98 64 45 71. Alternativt kan du kontakte leder for fagkomité Finans ved Trond Killi, TKilli@munichre.com eller telefon 92 09 03 00. Fristen for å melde sin interesse er 29. januar.

 

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 11. mars 2020. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.