Innspillsmøte om egen pensjonskonto i Finansdepartementet

Innspillsmøte om egen pensjonskonto i Finansdepartementet

mandag 27.01.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Aktuarforeningen ga innspill om egen pensjonskonto til Finansdepartementet

Aktuarforeningen deltok i dag på innspillsmøte om egen pensjonskonto i Finansdepartementet. Foreningen har som kjent etablert en egen ekspertgruppe som følger dette arbeidet. På møtet orienterte departementet om arbeidet med forskrifter, og etter tidsplanen kommer disse på høring i mars. Deretter informerte Finans Norge ved Stefi Kierulf Prytz om arbeidet med infrastruktur (utveksling av informasjon mellom leverandørene som skal tilby egen pensjonskonto). Deretter fikk møtedeltakerne anledning til å komme med sine innspill og synspunkter. Foreningen har tidligere sendt direkte innspill til Finansdepartementet. 

Våre innspill ble meget godt presentert og forsterket av leder for ekspertgruppen Sissel Rødevand, og fokuserte på følgende 7 punkter:

  • Forskriftsinnspill: Overføring kun med samtykke for produkter med en eller annen form for rentegaranti
  • Forskriftsinnspill: Det må informeres om endringer i terskelverdier som endrer rettighetene for eier av pensjonskapitalbevis
  • Forskriftsinnspill: Angi hvordan arbeidsgivere kan sikre seg at de har oppfylt sine informasjonsplikter
  • Finansdepartementet må sørge for at effekter av regelverket for administrasjons- og forvaltningskostnader synliggjøres og diskuteres i gjennomføringsgruppen
  • Regelverket for administrasjons- og forvaltningskostnader bør evalueres etter 5 år
  • Finansdepartementet må følge konkurransen i markedet nøye: Priser og forskjeller i rammevilkår for forskjellige aktører
  • Finansdepartementet må foreta en gjennomgang av innskuddspensjonsloven for å rydde opp i bruk av «pensjonskonto-begreper»

Vi opplevde støtte for flere av våre innspill fra de øvrige deltakerne. Den videre prosessen blir nå at foreningen vil avgi høringssvar på utkast til forskrifter som kommer i mars. Det vil også bli gitt en fyldig oppdatering på Aktuarfokus 13. februar. Ekspertgruppen ledes av Sissel Rødevand og med følgende eksperter: Helene Bjørkholt, Erling Falk og Martin Lerudjordet. Gruppen rapporterer til nestleder Stig Harry Olsen og fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard.

Statssekretær Geir Olsen

Statssekretær Geir Olsen