Tildelt støtte fra Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond

Tildelt støtte fra Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond

onsdag 22.09.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Arne Eyland er tildelt støtte fra Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond

Styret har gleden av å meddele at Arne Eyland er tildelt støtte fra stipendiefondet på kr. 25.000. Støtten vil dekke deler av utgifter til kvalifisering i risikostyring CERA (The Chartered Enterprise Risk Actuary). Foreningen ser frem til at Arne Eyland gir en presentasjon i tilknytning til utdannelsen på et kommende medlemsmøte.