Regler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) settes i kraft

tirsdag 05.07.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Regler som gjennomfører revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) settes i kraft - Foreningen ble ikke hørt

Tilpasninger i forsikringsvirksomhetsloven til IORP II (EU-direktivet for virksomhet og tilsyn med pensjonsforetak, dvs. pensjonskasser), trer i kraft 1, januar 2023.
Nå har det kommet forskrift til forsikringsvirksomhetsloven som skal settes i kraft samtidig.
Den Norske Aktuarforening og Aktuarkonsulenters forum har arbeidet iherdig for å få til forbedringer og synliggjøring av aktuarenes rolle, med både brev og møter med både Finansdepartementet og Finanstilsynet (FSA Norway).
Forholdet ble også omtalt i Prop. 43 LS (2021–2022): https://lnkd.in/eMYFvaxf
Dessverre har dette arbeidet ikke ført frem.
 
Det ser heller ikke ut til at myndighetene har tatt hensyn til innspillet fra foreningene om at den årlige pensjonsoversikten til medlemmer av både offentlige og private tjenestepensjonsordninger, som også gjelder for forsikringsselskap, burde gjennomgås på nytt, selv om en liten setning om kommunale pensjonsordninger har kommet inn. Her vil det ligge en utfordring for både livsforsikringsselskapene og pensjonskassene knyttet til å gi gode oversikter i tråd med forskriften.
Vi får håpe det her skjer et bransjesamarbeid slik at ikke forskriften fører til mange forskjellige utgaver av pensjonsoversikter som kan gi mer uklarhet enn oppklaring for den enkelte.

Forskrift om gjennomføring av revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II) for pensjonsforetak https://lnkd.in/eNQCtsmU

Høringsuttalelse: https://lnkd.in/eikqw3xN