Ny leder for Fagkomité Liv/Pensjon

Ny leder for Fagkomité Liv/Pensjon

onsdag 10.11.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Sissel Rødevand ny leder for Fagkomité Liv/Pensjon

Styret har gleden av å meddele at Sissel Rødevand, Actecan går på som ny leder av Fagkomité Liv/Pensjon fra februar 2022. Til vervet hører også internasjonal representasjon i Actuarial Association of Europe og International Actuarial Association. Sissel er partner i Actecan. Hun har erfaring fra forsikringsbransjen siden 1988 og har deltatt i en rekke offentlige utvalg knyttet til utformingen av #pensjonssystemet. Hun har bred erfaring med både utredninger og analyser innenfor pensjon, spesielt innenfor privat tjenestepensjon. Sissel er også tidligere leder av Aktuarforeningen. En foreløpig takk til mangeårig leder av fagkomiteen, Hans Michael Øvergaard, KLP. Hans Michael er nå administrasjonssekretær i foreningen, og vil fokusere på dette vervet. Hans Michael vil fortsatt delta som medlem i komiteen, men nå som styrets representant. Styret har også bestemt at Henrik Paulov Hammer, Gabler AS blir nytt medlem i komiteen. Vi ønsker Sissel og Henrik lykke til med sitt arbeid til det beste for medlemmene.