Gunn Albertsen er nå medlem av Executive Committee i IAA

Gunn Albertsen er nå medlem av Executive Committee i IAA

tirsdag 18.10.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Gunn Albertsen er nå medlem av Executive Committee i International Actuarial Association (IAA) fra 1. januar 2023!

Den Norske Aktuarforening gratulerer tidligere leder Gunn Albertsen som blir medlem av Executive Committee i IAA fra 1. januar 2023. Vervet har en varighet på fire år.

Gunn har lagt ned et betydelig frivillig arbeid gjennom mange år for Den Norske Aktuarforening, og har også de siste tre år vært medlem av styret i Actuarial Association of Europe (AAE), med spesielt ansvar for kommunikasjon samt medlem av Editorial Board of The European Actuary.

Vi er svært fornøyde med at Gunn nå påtar seg nye utfordringer med å utvikle aktuarprofesjonen internasjonalt gjennom denne komiteen. Komiteen legger strategien for IAA og operasjonaliserer denne, og har mange likhetstrekk med styrearbeid. https://lnkd.in/dsNH7fS6.

Gunn arbeider som aktuar i Storebrand.

Gunn vil si noen ord om utfordringen på det kommende medlemsmøtet.