Georg Prahl Harbitz

Georg Prahl Harbitz

lørdag 07.01.23 Skrevet av Qingsheng Dong

Georg Prahl Harbitz ble født 20. juni 1934 og døde 23. desember 2022, vel 88 år gammel.

Han oppnådde sin akademiske grad, cand. act. i 1961, og ble innvotert i Den Norske Aktuarforening samme år. Harbitz har vært sekretær og formann, med i alt 6 år i styret. Harbitz ble utnevnt til æresmedlem i 2002, etter på mange måter å ha vært foreningens utenriksminister i over 20 år. Først og fremst for sin innsats med å ivareta norske aktuarers internasjonale interesser, særlig innen Groupe Consultatif (i dag Actuarial Association of Europe). Ved omdannelsen av International Actuarial Association (IAA) i 1990-årene spilte han en vesentlig rolle i å ivareta interessene for Norge og de øvrige nordiske land. Han fikk også anerkjennelse i utlandet gjennom å være utnevnt til Honorary Fellow Institute of Actuaries og Faculty of Actuaries. Han deltok også i arbeidet med beretningen i anledning foreningens 100 års-jubileum i 2004.

Harbitz har i grunnen bare hatt to arbeidsgivere. Som ung student begynte han i Norske Folk i 1959, først med EDB (avd. sjef), deretter i aktuarseksjonen som assisterende aktuar frem til 1978. Da overtok han stillingen som direktør for De norske livsforsikringsselskapers statistiske kontor. Fra 1982 direktør i Norges Forsikringsforbund (i dag Finans Norge). Fra 1963 til 2004 arbeidet han også som pensjonskasseaktuar ved siden av ordinære stillinger.  

Georg var trofast deltaker på foreningens arrangementer og aktiv helt til det siste. Vi vil spesielt savne det inspirerende sosiale samvær med ham på medlemsmøtene, med hans gode humør og rike erfaringsbakgrunn. Georg etterlater seg 2 barn og 4 barnebarn. Han vil også bli savnet av mange flere.

På vegne av Den Norske Aktuarforening

Stig Harry Olsen